W Urzędzie Gminy rozpoczynamy porządkowanie przestrzeni naszej gminy.
Jednym z kroków jest utworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Żeby jak najlepiej dopasować prawo lokalne do Państwa potrzeb zachęcamy, żeby porozmawiać w rodzinach i napisać do gminy czy:

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina rozważamy budowę domu/zabudowań zagrodowych na działkach, które obecnie są przeznaczone na cele rolne?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usługi typu sklep/warsztat samochodowy/salon fryzjerski/inne, jakie?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usług typu hodowla zwierząt/tartak/farma fotowoltaiczna/elektrownia wiatrowa/sprzedaż działki na cele tego typu usług/inne jakie?

Prosimy o przekazanie tych informacji do pokoju nr 7 na parterze / pod numer
telefonu 32 4106418 wew.108 / mail:
urzad@gmina-rudnik.pl Przykładowy wniosek o zmianę przeznaczenia działki jest dostępny na stronie internetowej: bip.gmina-rudnik.pl w zakładce Planowanie przestrzenne – Druki, równocześnie zamieszczamy go w niniejszym biuletynie. Dlaczego pytamy o perspektywę 10 lat? Tworzenie prawa lokalnego w postaci Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego plan miejscowy na dany obszar jest aktualizowany nie częściej niż co kilka lat. Przykładowo jeśli Państwa
dziecko ma obecnie 10 lat i rozważacie przekazanie mu/jej działki lub
jej kawałka gdy dorośnie, z myślą o tym, aby mógł/mogła się na niej wybudować, musicie Państwo sprawdzić teraz jakie jest przeznaczenie Państwa gruntów i jeśli jest ono rolnicze – złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia na budowlane. Zebrane od Państwa informacje pomogą nam zaplanować, które procedury planistyczne powinny być uruchomione w pierwszej kolejności i na których obszarach gminy jest największe zapotrzebowanie na zmianę przeznaczenia działek.

UWAGA! jJeśli nie mają Państwo pewności, jakie obecnie jest przeznaczenie Państwa działki/działek, prosimy o kontakt z Urzędem: tel. 32 4106418 wew.108, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl

Wniosek do pobrania

Skip to content