Informacja o możliwości pozyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w sprawach dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego bezpośrednio przez ZUS.

Urząd Stanu Cywilnego w Rudniku informuje, że zostało wypracowane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych tymczasowe rozwiązanie usprawniające kontakty z osobami załatwiającymi sprawy urzędowe.

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wykonywanych przez siebie czynności dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego celem uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, będzie występował bezpośrednio do urzędów stanu cywilnego za pośrednictwem platformy ePUAP, bez angażowania w tę czynność osób zainteresowanych otrzymaniem danego świadczenia.

Wskazane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie kontaktu fizycznego pomiędzy osobami załatwiającymi sprawy urzędowe, jak również zmniejszenie kontaktu urzędników z dokumentami papierowymi.

Warunkiem jest wskazanie we wniosku o zasiłek zakresu kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS tego odpisu aktu przez urząd stanu cywilnego.

Informacja o powyższym, w tym o zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS, została zamieszczona na stronie internetowej ZUS, link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/3366288 .

   Niniejsze tymczasowe rozwiązanie, ma na celu ograniczenie przemieszczania się osób, przy jednoczesnym umożliwieniu niezakłóconej realizacji czynności urzędowych.

Skip to content