W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

 

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

                                                                                                                     

                                                                                              /-/  Janusz Dygaszewicz

                                                                                  Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego                              

                                                                                        Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

 

 

Skip to content