Informujemy, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rudnik uchwałą nr XXIV/215/2020 od 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami za nieruchomości zamieszałe:

 • 24,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 

 • 73,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 1,50 zł miesięcznie od osoby, co daje:

 • 23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość budynku jednorodzinnego kompostujących bioodpady.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić warunki dotyczące kompostowania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz złożyć nową deklarację z wyliczeniem zwolnienia. Deklarację należy złożyć do 10-tego dnia następnego miesiąca, w którym powstał kompostownik.

Deklaracja do pobrania

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Mieszkańcy posiadający obecnie kompostownik chcący skorzystać ze zwolnienia od 1 stycznia 2021r., muszą złożyć nową deklarację najpóźniej do 10 lutego 2021.

Opłata ryczałtowa za nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy:

 • 180,00 zł rocznie za nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 540,00 zł rocznie za nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Opłata za nieruchomości niezamieszkałych:

 • worek o pojemności 60 l w wysokości 9,00 zł (27,00 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • worek o pojemności 80 l w wysokości 12,00 zł (36,00 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • worek o pojemności 120l w wysokości 18,00 zł (54,00 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • pojemnik o pojemności 120 l w wysokości6,30 zł (18,90 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 12,60 zł (37,80 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 58,20 zł (174,60 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny).

 

Worki na segregację:

Działając w kierunku minimalizacji wzrostu cen za zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych przypomina, iż podobnie jak roku ubiegłym, przekazywane będą do segregowania na jedną posesję na wymianę worek za worek ale nie więcej niż  4 worki dla segregowanej frakcji: zielony – szkło, niebieski – papier, brązowy – bioodpady, żółty – tworzywa sztuczne i metale (w sumie do 16 worków na miesiąc). W przypadku kiedy  to nie wystarcza, mieszkańcy muszą zaopatrzyć się w worki we własnym zakresie. Ważne jest jedynie, iż zakupując worki należy mieć na uwadze, by były one w odpowiednim kolorze dla danej segregowanej frakcji. Aby zmniejszyć objętość zawartości worków żółtych należy zgniatać opakowania plastikowe lub wkładać jedno w drugie. W pojemnik oraz worki (czarne) na odpady zmieszane mieszkaniec zaopatruje się indywidualnie.

Firma „Naprzód Sp. z o.o.”, która obsługuje naszą gminę, odbiera wszystkie wystawione worki, zarówno te z własnym napisem firmowym, jak i te w które zaopatrzył się mieszkaniec.

Terminy płatności

Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać z góry opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał w nieprzekraczalnych terminach:

 • za I kwartał do 15 lutego danego roku;
 • za II kwartał do 15 kwietnia danego roku;
 • za III kwartał do 15 sierpnia danego roku;
 • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudnik nr XVII/118/2016 z dnia 29 czerwca 2016 dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał z terminami płatności tj.15 luty, 15 maj,15 sierpień, 15 listopad.

Zachęcamy również do korzystania  z darmowej komórkowej aplikacji ECO HARMONOGRAM która działa od stycznia 2020 roku. Dzięki aplikacji mobilnej będziecie mogli Państwo m.in. sprawdzić terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudnik, dowiedzieć się, jak segregować śmieci, czy też kiedy przypada termin płatności za odpady oraz wiele innych informacji. Aplikacja przypomina za pomocą  komunikatów na telefonie komórkowym o wywozie poszczególnych frakcji odpadów.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Rudnik zna rok 2021 w aplikacji Eco harmonogram został zaktualizowany i wymaga aktualizacji aplikacji w telefonie, o czym użytkownik zostanie poinformowany automatycznie.

Darmowa aplikacja dostępna jest dla systemów Android, iOS oraz Windows Phone.

Kod QR do pobrania aplikacji

więcej informacji na stronie http://www.ecoharmonogram.pl/

 

 

Skip to content