Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku informuje, że od 1 lutego 2021 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres oświadczeniowy.
Na okres od 01 czerwca 2021r. do 31.05.2022r.

– od 01 luty 2021r. roku wnioski przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną.

– od 01 kwietnia 2021r. wnioski będą przyjmowane zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej papierowej.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 kwietnia 2021r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia 500+, co oznacza, że przyznanie świadczenia wychowawczego
oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca tego roku.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez:

więcej informacji do pobrania:

https://gmina-rudnik.pl/wp-content/uploads/2021/02/Informator-Rodzina-500-26-01-2021.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 
Skip to content