Urząd Gminy Rudnik po zakończonym naborze uzupełniającym przeprowadzi w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 w sali narad losowanie jedynie dla złożonych wniosków w zakresie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW, ponieważ ilość złożonych wniosków w liczbie 62 przekroczyła ilość wolnych miejsc,  (planowane 37 miejsc).

Natomiast wszystkie złożone i przyjęte wnioski, dotyczące  instalacji solarnej,  instalacji pompy ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3kW i 4kW, które w ramach weryfikacji spełnią warunki określone w Regulaminie, zostały przyjęte do realizacji i nie będą podlegały losowaniu.

Do pobrania: Protokół z wstępnego rozpatrzenia wniosków w sprawie naboru na dofinansowania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 -środki REACT-EU.

Wyniki losowania zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy Rudnik dnia 17 marca br. do godziny 15:00.

Ze względu na dużą ilość, weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunków regulaminu naboru uzupełniającego wniosków od mieszkańców, zostanie przeprowadzona do 25 marca 2022r.

 

Skip to content