Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik

W związku z planowanym przez Gminę w najbliższym czasie podpisaniem umów z mieszkańcami w ramach  realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – środki REACT-EU, prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Gminy. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków, terminów oraz wzorów dokumentów w tym zakresie będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce OZE na stronie  internetowej oraz Facebook.

Pracownicy Urzędu nie będą się z Państwem kontaktować  telefonicznie ani mailowo.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest brak zaległości w zakresie  uiszczania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Rudnik.

Prosimy o pilne uregulowanie powyższych zobowiązań.

Skip to content