30 czerwca 2022r. to ostateczny termin składania deklaracji dotyczącej posiadania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez właścicieli i zarządców budynków.

Do ewidencji należy zgłosić wszystkie budynki, które posiadają źródła ciepła lub instalacje spalania paliw, m.in.:

  1. budynki mieszkalne,
  2. kotły do ogrzewania suszarni rolniczych,
  3. ogrzewane hale wykorzystywane w działalności gospodarczej itp.

Terminy składania deklaracji:

  1. dla budynków, które już istnieją – 12 miesięcy (od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022),
  2. dla nowo powstałych budynków – 14 dni,
  3. dla budynków, w których nastąpi wymiana kotła – 14 dni od wymiany.

Deklaracje w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy lub wydrukować ze strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl w zakładce zatytułowanej „do pobrania”.

Poniżej tekstu również umieszczono formularze do wydruku.

  1. formularz A – przeznaczony jest dla budynków zamieszkałych,
  2. formularz B – przeznaczony jest dla budynków pozostałych,

Wypełnioną deklarację należy złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

 

Skip to content