Komunikat z PSZOK-a

Z powodu utrudnień firmy NAPRZÓD Sp. z o.o. związanych z odbiorem kontenerów w dniach od 20.05.2022 r. do 25.05.2022 r. nie będą odbierane odpady typu papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz opony na placu PSZOK w Rudniku.

 

Za nieudogodnienia przepraszamy

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku

tel. 504 862 283
Godziny otwarcia:
poniedziałek 15:00 – 18:00
wt. śr. czw. pt. 09:00 – 12:00
sobota 08:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 

XXXIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 maja 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie XXXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II.  Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.

IV. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

V.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

VI. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2022;

 3. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Rudnik na rok 2022r.;

 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;

 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku za 2021 rok;

 6. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji
  w Raciborzu;

 7. zmiany uchwały Nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego Transportu zbiorowego;

 8. określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 9. podatku od środków transportowych na 2022 rok.

VII.  Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

VIII.  Zakończenie obrad.

Komunikat w sprawie podpisywania umów na instalacje solarne oraz pompy ciepłej wody użytkowej w ramach projektu OZE pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w terminie od 18 maja do 03 czerwca br. w pokoju obok sali narad Urzędu Gminy Rudnik (I piętro) będą spisywane umowy z mieszkańcami na instalacje solarne oraz pomp ciepłej wody użytkowej.

Godziny podpisywania umów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 10.00 do 14.00

piątek: od godz.10.00 do 13.30

w środę: od godz. 12.00 do 17.00.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.

Komunikat ZSP w Rudniku ws zbiórki charytatywnej ubrań.

Do 20 maja w Szkole w Rudniku trwa charytatywna zbiórka ubrań. Zbieramy elementy garderoby damskiej, męskiej, dziecięcej, torebki – nowe i używane, ale bez śladów zużycia, czyli bez dziur, zmechaceń, plam, zniszczeń.

Każdy kilogram zebranych tekstyliów to złotówka na fundusz, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Mistrz ortograficznych potyczek wyłoniony

   16 maja bieżącego roku w progach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku gościliśmy przedstawicieli klas IV-VIII ze  szkół z Gamowa, Szonowic i Grzegorzowic z opiekunami. Wraz z uczniami naszej placówki  młodzi goście wzięli udział w XVI Gminnym Konkursie Ortograficznym ”Mistrz Ortografii 2021/2022”. Najpierw rywalizowano w kategorii drużynowej, gdzie trzeba było pokonać labirynt, rozwiązać krzyżówkę, uzupełnić wyrazy z lukami, „przejść trasę wyścigu Paryż-Dakar”, rozwiązać rebusy oraz wykazać się znajomością zasad ortograficznych. W poszczególnych zadaniach należało zastosować różne reguły ortograficzne. Dodatkowo konkurencje były nagradzane punktami bonusowymi za bezbłędne i szybkie wykonanie zadania. Ostatecznie wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej z Grzegorzowic.

   Drugi etap- indywidualny stanowiło  napisanie dyktanda ortograficznego, zgodnie z podziałem na klasy: IV-VI i VII-VIII. W tej konkurencji nagrodzono: Wiktorię Nieborowską ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach w kategorii klas IV-VI oraz Emilię Mikołajczyk z SP w Rudniku w kategorii klas VII-VIII.

   Dyrektor ZSP w Rudniku wraz z przedstawicielem  Urzędu Gminy Rudnik Panią Gabrielą Seidel dokonały uroczystego wręczenia nagród i  dyplomów wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań, dla których Organizatorzy przygotowali także skromny poczęstunek.

   Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą rywalizację i zapraszamy za rok.

Organizatorzy: Karina Puls oraz Koryna Marcinkowska- nauczycielki języka polskiego w ZSP w Rudniku

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Rudnik wzięła udział w projekcie grantowym  Cyfrowa Gmina, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dniu 12 maja 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o nr 4998/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Uzyskane dofinansowanie wyniosło 154 500,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup m.in. stacji roboczych, rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), oprogramowania do monitoringu sieci, nośników, Help desk, itp.

Realizacja zadania  przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług publicznych oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w funkcjonowaniu Urzędu.

Skip to content