Zwołuje się XL sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 8 czerwca 2022r. na godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XL sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

  5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  • utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzowicach;

  • zmiany w budżecie gminy na rok 2022.

  1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

  2. Zakończenie obrad.

Skip to content