UWAGA Mieszkańcy! Na terenie Gminy znowu agitują oszuści!

Docierają do nas ponownie niepokojące informacje nt. podszywających się firm pod dofinansowanie gminne.

Informujemy, iż w dniu 5.09.2022 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” w którym udział wzięło 13 przedsiębiorstw.

W związku z skomplikowaną procedurą wyłonienia wykonawców poszczególnych instalacji, gmina jest nadal w trakcie sprawdzania poprawności złożonych ofert i wyłonienia najlepszych z nich.

Obecnie gmina nie ma wyłonionych firm do przeprowadzania prac projektowych i montażowych.

O rozpoczęciu realizacji projektu zostaną Państwo powiadomieni osobiście przez pracowników Urzędu Gminy Rudnik!

Zalecamy ostrożność w kontaktach z takimi firmami i osobami.

Wszystkie informacje nt. projektu znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej oraz gminnym Facebooku.

W razie wątpliwości prosimy także o sprawdzanie informacji telefonicznie w urzędzie (tel. 32 410 64 28  wew. 131)

Skip to content