W związku z próbami wyłudzenia dodatków węglowych poprzez świadome

działanie polegające na modyfikowaniu złożonej wcześniej deklaracji CEEB, w

celu uzyskania uprawnienia do pobrania świadczenia

(np. poprzez zmianę zgłoszonego kotła lub dopisanie kozy czy kominka),

informujemy że będą przeprowadzane kontrole źródeł ogrzewania przez

osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Skip to content