Gmina Rudnik nawiązała współpracę z Miastem Racibórz na zakup i dystrybucję paliwa stałego dla mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Rudnik.

W związku z powyższym od 15 listopada do 16 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku przy ul. Abp. J. Gawliny 2 można składać wniosek o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakup węgla.

GOPS po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wyda mieszkańcowi naszej gminy zaświadczenie upoważniające mieszkańca gminy Rudnik do złożenia osobiście zamówienia na paliwo stałe w

Biurze Obsługi Interesanta URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ w godzinach:
• Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7:30 – 15:30
• Środa: 7:30 – 17:30
• Piątek: 7:30 – 13:30


lub

drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP na skrzynkę UM Racibórz:

Urząd Gminy Racibórz /xp47en3j9b/skrytka

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w siedzibie GOPS w Rudniku
  • do pobrania na stronie internetowej Gminy Rudnik  – kliknij tutaj

Kontakt:
• GOPS, nr tel. 32 410 64 25, e-mail.: gops@gmina-rudnik.pl

Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Racibórz we współpracy z Gminą Rudnik na rzecz mieszkańców gminy Rudnik ze wskazanymi składami węgla uzależniona będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek.

 Kto może złożyć wniosek?

Wniosek powinna złożyć osoba, która otrzymała dodatek węglowy i spełnia następujące warunki:

  • zamieszkuje w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Rudnik,
  • ubiegała się o przyznanie dodatku węglowego;
  • osoba ta lub inny członek zamieszkujący wspólne gospodarstwo domowe nie zakupiła na sezon grzewczy 2022/2023 paliwa stałego po preferowanej cenie poniżej 2000 zł brutto.

 Informacje szczegółowe:

  • Poniżej publikujemy wniosek, który należy wypełnić i złożyć, aby ubiegać się o kupno węgla po preferencyjnej stawce do 2000 zł brutto/tona.
  • Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu ze składu do miejsca wskazanego przez nabywcę. Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu.
  • Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe Twoje zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.
  • Jeśli będziesz chciał otrzymać węgiel workowany wymagać to będzie wniesienia dodatkowej opłaty, która określona zostanie przez skład węglowy.


Formularz wniosku do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia – preferencyjny zakup paliwa stałego – Gmina Rudnik

 

Skip to content