Gmina Rudnik przedstawia koszty mieszkańców za montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Tabele zawierają koszty wkłady własnego mieszkańca t.j.: 15 % kosztów kwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT od całej inwestycji, koszt dokumentacji wykonawczej oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego, a także koszty ubezpieczenia instalacji w pierwszym roku trwałości projektu.

Ponadto informujemy, że w niektórych przypadkach mogą wystąpić koszty dodatkowe – koszty niekwalifikowalne, które mieszkaniec będzie musiał ponieść dodatkowo.

Ubezpieczenie będzie płatne co roku przez cały okres trwałości projektu na wezwanie gminy. Podane kwoty podane są w złotych polskich (PLN).

Zestawienie wkładu własnego w zależności od rodzaju i mocy instalacji – pliki do pobrania:

Skip to content