Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2023r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

  1. Propozycja zajęcia stanowiska w sprawie wszczętego postępowania nadzorczego dotyczącego rozpatrzenia petycji.

  2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy i radnego.

  3. Sprawy bieżące.

 

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Ocena działalności GOPS (opieka nad osobami starszymi).

2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

3. Sprawy bieżące.

Modernizacja drogi dojazdowej w Strzybniku

Na przełomie roku 2022 / 2023 wykonano modernizację części drogi gminnej dojazdowej w Strzybniku – ulicy Słonecznej. Pierwszy etap modernizacji objął odcinek od zjazdu do OSP Strzybnik na długości 75,00 m.b. w kierunku drogi powiatowej (ulicy Długiej). Modernizacja drogi polegała na  zdjęciu starych płyt betonowych i wykonaniu nowego utwardzenia z kostki betonowej na wcześniej wykonanej nowej podbudowie. Ponadto wykonano roboty towarzyszące typu: skarpowanie, wykonanie zatok drogowych oraz montaż nowego odwodnienia liniowego.
Całkowity koszt poniesiony na zadanie to: 84 211,76 zł w tym 25 694,82 zł płatne z środków budżetu Gminy Rudnik zaś 58 516,94 zł płatne ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Strzybnik.

 

Skip to content