Gmina Rudnik informuje, że w dniach 28-30 marca  Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu będzie przeprowadzało na terenie miejscowości: Strzybnik, Szonowice, Rudnik prace geodezyjne wraz z dokumentacją fotograficzną dotyczące działek drogowych oraz działek służących melioracji wodnej.

Powyższe pomiary mają na celu opracowanie “Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko” Województwa Śląskiego.

Prace geodezyjne będzie przeprowadzało dwóch geodetów.

Skip to content