W dniu dzisiejszym na zaproszenie wójta odbyło się spotkanie z sołtysami naszej gminy. Podczas spotkania wójt omówił trwające i zaplanowane inwestycje w poszczególnych sołectwach, stopień ich realizacji, a także poruszono kwestie planowania wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na nowy okres. W spotkaniu uczestniczył również nasz dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Antkowiak, który zreferował tematy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Tematem spraw bieżących zakończono wspólne spotkanie.

Skip to content