W tegorocznym konkursie na projekt i realizację tzw. Zielonych Pracowni w szkołach, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, obydwie szkoły Gminy Rudnik otrzymały dofinansowanie! To oznacza, że członkom jury, spośród kilkudziesięciu wniosków, spodobały się projekty nowoczesnych pracowni, jakie przedstawiły nasze jednostki. Zgodnie ze złożonymi wnioskami w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach powstanie pracownia ekologiczna, o charakterze interdyscyplinarnym pod hasłem „H2O – tajemnica życia”. W pracowni powstanie część badawcza, zaplanowano zajęcia  koncentrujące się wokół zagadnień związanych z wodą, jako związkiem chemicznym, źródłem życia, ale i jednym z żywiołów. Z kolei w Szkole Podstawowej w Rudniku powstał projekt „GeoKrainy Złotego Ziarna” – pracowni o charakterze geograficznym, nawiązującej do bogactwa i dóbr ziemi rudnickiej, jakimi są żyzne gleby oraz obfite plony, które ten teren szczególnie wyróżniają na tle innych gmin, powiatów czy województwa.

Każdy projekt otrzymał w sumie 60 000 zł. dofinansowania. Wręczenie  symbolicznych dyplomów, potwierdzających przyznanie dotacji odbyło się w dniu 5 czerwca 2023 r. na pikniku plenerowym, jaki zorganizował WFOŚiGW w sąsiedztwie zamku  w Ogrodzieńcu. Dyplomy zostały odebrane przez Wójta Piotra Rybkę i przedstawicieli naszych szkół w osobach Weroniki Żymełki– dyr. SP w Rudniku i Danieli Płoszczycy-wicedyr. SP w Grzegorzowicach.

Skip to content