W poniedziałek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie dofinansowań do realizacji zadań drogowych wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych. Gminę Rudnik reprezentował Zastępca Wójta Tomasz Kruppa.

Przedstawiciele samorządów odebrali symboliczne czeki z rąk Grzegorza Boskiego, członka Zarządu Województwa Śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyli także radni Sejmiku – Maria Materla i Marek Bieniek.

Urząd Gminy w Rudniku aktywnie aplikował o środki zewnętrzne na inwestycje w modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w ramach FOGR). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego Gmina Rudnik pozyskała 283.200,00 zł dofinansowania.

Pozyskane środki zagospodarowane zostaną w roku 2023, gdzie gmina planuje wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi transportu rolnego Rudnik – Strzybniczek. Przewidziano przebudowę drogi o szerokości jezdni 3,00 m wraz z poboczami o łącznej szerokości 1,00 m na długości 708,0 m. Jest to już etap drugi z trzech zaplanowanej inwestycji.

Przebudowa będzie polegała na wykonaniu kolejno następujących warstw: stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym, ułożeniu podbudowy gr. 20,0 cm, a następnie warstwy wiążącej gr. 5,0 cm i warstwy ścieralnej gr. 3,0 cm z zastosowaniem asfaltu drogowego.

Poza tym Powiat Raciborski pozyskał 210.000,00 zł i przystępuje do realizacji inwestycji drogowej w gminie Rudnik w ramach środków FOGR-u. Zadanie w gminie Rudnik w sołectwie Strzybnik dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 3523S.

Należy podkreślić, iż Gmina Rudnik od lat korzysta z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie sukcesywnie co roku pozyskuje środki zewnętrzne, z których dokonuje modernizacji dróg transportu rolnego. Drogi te bardzo często są wykorzystywane zarówno przez rowerzystów i rolników.

Ponadto w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu (prawie 1,9 mln zł), planowane są inwestycje drogowe na terenie 6 sołectw, łącznie 16 ulic. Prace te potrwają do połowy przyszłego roku. Pierwsze z nich rozpoczęły w zeszłym tygodniu  na ul. Górnej w Brzeźnicy. Więcej szczegółów na ten temat  – tutaj.

Skip to content