Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022. Absolutorium.

3. Sprawy bieżące.

Skip to content