Wszystkim, użytkującym laptopy otrzymane w grancie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu. Termin złożenia oświadczenia: 30 czerwiec 2023 r.

Formularz oświadczenia został przekazany w dniu podpisywania umowy w Urzędzie Gminy, dodatkowo – do pobrania poniżej.

Oświadczenie do pobrania

Skip to content