Gmina Rudnik wychodzi z propozycją  letniego wypoczynku dla uczniów obecnych  klas 1-8 szkół podstawowych – mieszkańców Gminy Rudnik. Zorganizowane zostaną 2 turnusy dla dwóch 45-osobowych grup uczniów, w trakcie których odbędą się wyjazdy do interesujących  miejsc, mając na uwadze  spełnienie zarówno celów poznawczych, jak i rekreacyjnych.

I turnus (45 uczniów):

w dniach 10, 12, 14 lipca, wyjazd do Gamowa (poznanie 800-letniej historii wsi i miejscowych atrakcji),wyjazd do miasteczka Twinpigs w Żorach, zajęcia  sportowe na hali w Rudniku – kolejność dopiero zostanie ustalona.

II turnus (45 uczniów):

w dniach 17, 19, 21 lipca, wyjazd do Sławikowa (poznanie 800-letneij historii parafii i wsi, pałac), wyjazd do Rud Raciborskich (kolejka wąskotorowa),  zajęcia  sportowe na hali w Rudniku – kolejność dopiero zostanie ustalona.

Gmina zapewnia transport, opiekę, bilety wstępu, drożdżówkę i wodę do picia na każdy dzień. Większą ilość prowiantu i napojów uczestnik zapewnia sobie  we własnym zakresie.

Chęć udziału w wyjazdach należy zgłosić w swojej szkole (szkoły podstawowe w: Gamowie, Grzegorzowicach, Rudniku i Szonowicach) oraz niezwłocznie opłacić udział własny uczestnika w kwocie 100 zł. Zapisy – do środy 21 czerwca. Konieczna jest pisemna zgoda rodziców-formularz do pobrania w szkołach.

Skip to content