Starosta Raciborski zawiadamia, że Województwo Śląskie przystąpiło do realizacji Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu na środowisko dla obrębów ewidencyjnych Rudnik, Strzybnik, Szonowice, jednostka administracyjna Rudnik i zaprasza na zebrania informacyjne, które odbędą się w dniach 8 i 9 sierpnia 2023r. w miejscowościach Strzybnik, Szonowice i Rudnik.

Treść obwieszczenia 

Skip to content