Gmina Rudnik uzyskała dofinansowanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnić między regionami III”, którego nabór przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Kwota dofinansowania wynosi 135.000,00 zł.  Wniosek obejmował  zakup samochodu wraz z wyposażeniem dla osoby niepełnosprawnej w wersji z najazdami aluminiowymi. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim umożliwi wszystkim osobom niepełnosprawnym z Gminy na dostęp do placówek rehabilitacyjnych w powiecie.

Skip to content