Scalanie gruntów na terenie Gminy Rudnik w miejscowościach Rudnik, Strzybnik i Szonowice.

Gmina Rudnik informuje, że osoby zainteresowane scalaniem gruntów mogą w dalszym ciągu składać wnioski dot. Scalania gruntów do Starosty Raciborskiego, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, bądź za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik.

Obecnie Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu opracowuje Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Rudnik, Strzybnik i Szonowice, które jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie scalania gruntów.

Natomiast o przystąpieniu do scalania gruntów będzie decydowała ilość złożonych wniosków przez mieszkańców, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków. W ramach procedury scalania gruntów Starostwo Powiatowe może pozyskać znaczne kwoty na remonty dróg dojazdowych do pól, czyszczenia rowów itp. w kwotach:

– około 7,9 mln zł dla Rudniku

– około 5,6 mln zł dla Szonowic

– około 4,2 mln zł dla Strzybnika.

W związku z powyższym ponownie zachęcamy mieszkańców gminy oraz wszystkie zainteresowane osoby, będące właścicielami gruntów na terenie miejscowości Rudnik, Strzybnik i Szonowice do składania wniosków dot. scalenia gruntów do Starosty Raciborskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik. Wnioski można składać w pokoju nr 7 na parterze w godz. pracy urzędu. Wnioski mogą składać wszyscy właściciele/ współwłaściciele gruntów, niezależnie od tego czy są właścicielami gruntów rolnych czy budowlanych oraz niezależnie od powierzchni posiadanego gruntu. W przypadku współwłasności gruntu wnioski muszą zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Prosimy o składanie wniosków dla każdego obrębu/ miejscowości oddzielnie. Druk wniosku udostępniono poniżej.

Druk wniosku do pobrania: pobierz

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

2. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu

3. Sprawy bieżące.

Skip to content