Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

Na jego realizację przeznaczono 550 000 złotych, o 50 000,00 więcej niż w roku 2023. Na poszczególne zadania można otrzymać od 5 000 do maksymalnie 10 000 zł.

Dofinansowanie przeznaczone może być w szczególności na:

– Zakup strojów ludowych i regionalnych.
– Zakup sprzętu i akcesoriów do wykonywania rękodzieła.
– Zakup wyposażenia do stoisk plenerowych takich jak: ławki plenerowe, namioty, systemy wystawiennicze (np.: rollupy, ścianki wystawiennicze, banery, ekspozytory).
– Zakup sprzętu i akcesoriów służących do przygotowywania i przechowywania posiłków i ich prezentacji tj. grille, garnki, sztućce i naczynia wielokrotnego użytku, wózek kelnerski, zamrażarka, chłodziarka, podgrzewacz, transporter do przenoszenia produktów spożywczych.
– Działania promujące tradycje lokalne (przygotowanie stoiska wystawienniczego, usługa transportowa, zakup produktów niezbędnych do przygotowania degustacji potraw regionalnych).

Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego pod linkiem – https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-publiczne-dotyczace-wspierania-rozwoju-gospodyn-wiejskich-aktywnych-spolecznie-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-2024-roku-kultywowanie-tradycji-lokalnych.html

Skip to content