Wyniki jakości wody dostarczanej przez rudnicki ZWiUK

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozprowadzanymi w opinii mieszkańców dotycząca jakości wody dostarczanej przez ZWiUK, Urząd Gminy w Rudniku oraz ZWiUK w Rudniku przedstawia aktualne badania jakości wody, które są regularnie przeprowadzane.
 
Dementując nieprawdziwe informacje, zapewniamy Państwa, iż dostarczana przez ZWiUK w Rudniku do naszych gospodarstw domowych woda, jest zdatna do spożycia, spełnia wszystkie wymagania sanitarne, jest regularnie badana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w certyfikowanej placówce badawczej. Najnowsze wyniki badań załączone są poniżej w zdjęciach.
 
Pragniemy także poinformować, iż w tym tygodniu podpisane zostały umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik”.
 
Inwestycje te przyczynią się do uzyskania jeszcze wyższej jakości wody pitnej dostarczanej do naszych mieszkańców.
 
Aktualne wyniki badań znajda Państwo na stronie internetowej gminy w zakładce – ZWIUK RUDNIK – JAKOŚĆ WODY
 
Pragniemy także poinformować, iż w tym tygodniu podpisane zostały umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik”. Więcej na temat zakresu inwestycji znajdą Państwo w „Sprawozdaniu z działalności samorządu lokalnego” za lata 2019-2024 na stronie 63-68.  POBIERZ
 
 
 
 
Najnowsze Wyniki Badań Laboratoryjnych
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważny komunikat dla Mieszkańców Gminy Rudnik

Szanowni Mieszkańcy,
 
Pragniemy przypomnieć, iż od 1 kwietnia 2024 r. zmianie ulegną zasady odbioru odpadów biodegradowalnych (BIO), w związku z tym:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swojej posiadłości w 1 brązowy pojemnik (maksymalna pojemność pojemnika 240 litrów) spełniającym normę EN-840.

Bioodpady, które będzie trzeba wrzucać luzem do brązowego pojemnika (odpady wrzucone do pojemnika w workach nie będą odbierane)  . Zaliczają się do nich:

 • trawa,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • pozostałości roślinne,
 • obierki z owoców i warzyw,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.

 Do pojemnika na bioodpady nie wolno wrzucać:

 • mięsa,
 • kości,
 • odchodów zwierząt,
 • ziemi,
 • kamieni,
 • popiołu,
 • gotowanych owoców i warzyw,
 • zużytego oleju jadalnego,
 • chusteczek i ręczników papierowych,
 • naczyń jednorazowych,
 • resztek „poobiadowych”,
 • folii (reklamówek, worków).

Wszelkiego rodzaju worki zaburzają proces kompostowania odpadów oraz zwiększają koszty ich segregacji.

Przejście na pojemniki bio pozwoliło nam utrzymać stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niezmienionej kwocie 31,00 zł za osobę (29,50 zł dla osób kompostujących bioodpady).

Pozostałą ilość bioodpadów mieszkańcy mogą oddać na PSZOK w Rudniku przy ul. Przemysłowej 5.

 

Informacja firmy Tauron dotycząca wymiany liczników zużycia energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu

Na prośbę firmy Tauron Dystrybucja zamieszczamy informację dotyczącą wymiany liczników zużycia energii na liczniki zdalnego odczytu. 

TAURON Dystrybucja wymienia liczniki na inteligentne

Ponad milion inteligentnych liczników zainstaluje TAURON Dystrybucja u swoich klientów do końca 2025 roku. Liczniki zdalnego odczytu (LZO) to kluczowy element inteligentnej sieci energetycznej, dzięki któremu klienci mają dostęp do bieżącej informacji o swoim zużyciu a firmy energetyczne mogą bezpośrednio z urządzenia pozyskiwać dane pomiarowe.

 Dla klientów TAURON Dystrybucji wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt zużycia energii oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w przygotowanej dla nich aplikacji eLicznik.

W aplikacji klient ma możliwość analizy zużycia energii elektrycznej za wybrany okres oraz porównania poboru za dany dzień z wartością średnią. Dodatkowo może ustawić sobie cele określając, jaki poziom zużycia energii byłby dla niego akceptowalny. Po przekroczeniu tego progu odbiorca dostaje powiadomienie

Natomiast TAURON Dystrybucja dzięki instalacji inteligentnych liczników zyskuje możliwości automatycznego pozyskiwania danych z licznika ale również o pracy sieci elektroenergetycznej.

Na koniec 2023 roku liczniki zdalnego odczytu zostały zainstalowane u ponad 1,14 mln odbiorców spółki. Stanowi to około 19% klientów firmy. W ubiegłym roku liczniki zdalnego odczytu były instalowane u nowo przyłączanych do sieci klientów oraz u prosumentów. W sumie na koniec 2025 roku w sieciach TAURON Dystrybucji będzie funkcjonowało około 2,1 mln liczników inteligentnych, co oznacza, że ponad 35 procent klientów firmy będzie mogło korzystać z nowych możliwości bardziej efektywnego korzystania z energii elektrycznej.

Spółka posiada już część wolumenu liczników wymaganych do instalacji w bieżącym roku, jednocześnie trwa kontraktowanie urządzeń na lata następne.

Liczniki działają w różnych technologiach, co pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy.  W III kwartale ubiegłego roku ogłoszono postępowanie zakupowe w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup systemu zdalnego odczytu (SZO) do obsługi liczników zdalnego odczytu w technologii radiowej oraz po sieci elektroenergetycznej (PLC) oraz dwa postępowania przetargowe na zakup LZO w technologii komunikacyjnej GSM/LTE na potrzeby instalacji w roku 2024 i 2025.

 

Wyniki ostatniego z postępowań ogłoszono w połowie grudnia – kontrakt zapewnia dostawę LZO na potrzeby dziewięciu oddziałów TAURON Dystrybucji z planowanym terminem instalacji w roku 2024.

Do 2031 roku u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce będą pracować takie urządzenia.

Wymiany legalizacyjne liczników

Najwięcej nowoczesnych liczników TAURON Dystrybucja zainstalowała w ubiegłym roku we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska spółka prowadzi masową wymianę legalizacyjną liczników, montowanych w ramach pierwszego i największego w Polsce programu pilotażowego Smart City Wrocław. W ramach programu od 2014 zamontowano tam 360 tys. liczników, które obecnie wymagają już wymiany legalizacyjnej.

Dodatkowo na Dolnym Śląsku wymiany objęły tereny Oddziału Wrocław i Wałbrzych a więc obszar wykraczający znacznie poza samo miasto Wrocław.

Z punktu widzenia firmy dystrybucyjnej najistotniejsza jest możliwość pozyskiwania danych pomiarowych w sposób zautomatyzowany i bez konieczności angażowania pracowników do odczytów urządzeń. Przy naszej skali działania to oszczędności i usprawnienie procesów pozwalających na terminowe i prawidłowe rozliczenie klientów  – mówi Ewa Groń rzecznik prasowa TAURON Dystrybucja.

Ponadto inteligentna infrastruktura pomiarowa stwarza dodatkowe możliwości monitorowania jakości energii oraz zdarzeń występujących na sieci.

 – Natychmiast wiemy np. o próbach ingerencji w układy pomiarowe w poszczególnych punktach poboru. Wszystko to w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz wpływa na poprawność działania systemu elektroenergetycznego – dodaje Ewa Groń.  

Bezpieczeństwo klientów

Wszystkie wymiany prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli TAURON Dystrybucji –  pracowników spółki lub współpracujących firm. Monterzy posiadają imienne identyfikatory oraz legitymacje. W wielu przypadkach klient nie musi być obecny podczas wymiany. Kiedy jednak układ pomiarowy znajduje się wewnątrz lokalu obecność jest konieczna. 

W razie wątpliwości dotyczących tożsamość montera, można potwierdzić ją pod numerami infolinii TAURON Dystrybucja – 32 606 0 616. Dla mieszkańców Wrocławia, gdzie wymian jest najwięcej –  funkcjonują również dwa dedykowane numery służące do umawiania terminów wymian liczników na terenie miasta – 506 009 215 oraz 506 009 216.

Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo klientów oraz jakość samych urządzeń. LZO montowane przez spółkę pochodzą z prowadzonych postępowań przetargowych i są to liczniki zarówno od producentów krajowych jak i zagranicznych. Co najważniejsze wszystkie urządzenia spełnią wymogi bezpieczeństwa określone prawnie w zakresie ochrony danych klientów oraz ochrony pozyskiwanych danych. Uniemożliwia to nieuprawnioną wymianę oprogramowania a dostęp do wszystkich interfejsów komunikacyjnych jest możliwy wyłącznie po uwierzytelnieniu –  tłumaczy Grzegorz Marek Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych TD. I dodaje: – Sama komunikacja jest szyfrowana. Ponadto liczniki zdalnego odczytu są wyposażone w mechanizm rejestrujący w dzienniku zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu na wszystkich interfejsach komunikacyjnych, oraz fizycznego dostępu do urządzenia.-

Szczegółowe informacje na temat liczników ze zdalnym odczytem oraz wymian dla klientów TAURON Dystrybucji można znaleźć na stronie www.amiplus.pl

AMIplus_ulotka

 

Dofinansowanie do pomp ciepła – zwrot do 100% kosztów. Rozpoczął się nabór dla mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór dla mieszkańców Subregionu Zachodniego do projektu grantowego wspierającego rozwój odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.     

Na co można uzyskać grant?

W ramach Projektu można uzyskać grant na zwrot kosztów związanych z wymianą kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła.

Jaka jest wysokość grantu?

Do 100% kosztów netto związanych z montażem pompy ciepła. Maksymalna możliwa kwota grantu to 45 000 zł.

Kto może ubiegać się o grant?

Z grantu będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego tj.:  Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rybnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski, Żory.

Czy są jakieś ograniczenia dostępności do grantu?

Energia cieplna wyprodukowana przez pompę ciepła musi być zużywana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Ilość dostępnych grantów jest ograniczona ilościowo. Należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz załącznikami do ogłoszenia.

W jaki sposób wypłacany jest grant?

Grant jest wypłacany jako zwrot poniesionych przez mieszkańca kosztów które poniósł po podpisaniu umowy grantowej.  

Jak ubiegać się o przyznanie grantu?

 • Należy skompletować wymaganą dokumentację do wniosku o przyznanie grantu. Należy między innymi dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt w celu doboru pompy ciepła do budynku. Karta weryfikacji budynku jest załącznikiem do Regulaminu. Potrzebne będą także księga wieczysta budynku oraz deklaracja CEEB.
 • Dokumenty w formie papierowej należy złożyć osobiście w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Należy posiadać ze sobą dokument tożsamości.
 • Po złożeniu wniosków odbywać będzie się weryfikacja dokumentów. Ogłoszenie wyników naboru będzie dostępne na stronie www subregion.pl

Jaki jest termin i miejsce składania wniosków?

Nabór prowadzony będzie w okresie od 8 kwietnia do 8 maja 2024 roku. Wnioskodawcy będą przyjmowani w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, Kampus, budynek z zegarem  – w godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 9.00 – 14.00, środy od 12.00 do 17.00.

Jak uzyskać więcej informacji?

Informacje dotyczące naboru można uzyskać wysyłając e-mail na adres grantyoze@subregion.pl,  telefonicznie 32 42 22 446 wew. 4 lub 6, lub osobiście w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Regulamin oraz dokumenty do pobrania:

LXIV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LXIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 marca 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny „Rudnicki bon żłobkowy”;

 2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania;

 3. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Otoczmy się historią” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;

 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudnik uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;

 5. przekazania skargi skarżącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy i piosenki o zdrowym odżywianiu „Zdrowo jem, wszystko wiem”, w Samorządowym Przedszkolu w Gamowie

W dniu 20 marca   w  Samorządowym Przedszkolu w Gamowie odbył się konkurs pod patronatem Wójta Gminy Rudnik pt. „ Zdrowo jem, wszystko wiem”, w którym wzięły udział reprezentacje dzieci z gminnych przedszkoli. Głównym celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prawidłowego sposobu odżywiania się.

Podczas konkursowych zadań  panowała radosna i przyjazna atmosfera, co można było zauważyć po uśmiechach na twarzach dzieci. Uczestnicy mieli do wykonania zadania dotyczące zdrowego sposobu odżywiania się np.: rozwiązywanie zagadek, segregowanie produktów  na zdrowe i niezdrowe, ułożenie piramidy zdrowej żywności oraz rozpoznawanie owoców  przy wykorzystaniu zmysłu węchu oraz smaku. Przedszkolakom najbardziej spodobała się konkurencja samodzielnego przygotowania zdrowych kanapek według własnych upodobań i pomysłów. Dodatkowo każde przedszkole zaprezentowało piosenkę o tematyce konkursowej. Wiedza dzieci była ogromna, dlatego wszystkie przedszkola otrzymały wyróżnienie. Na zakończenie konkursu uczestnicy otrzymali upominki , dyplomy oraz nagrody rzeczowe do swoich przedszkoli.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim przybyłym dzieciom , nauczycielom i gościom.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję się LXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 19 marca 2024r. na godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik;

 2. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2024 ;

 3. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/505/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu pn.” OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego „ planowanego do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021 – 2027 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu.

 1. Zakończenie obrad.

Skip to content