Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Organizacja dyżuru letniego w przedszkolach na terenie gminy.

  2. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content