Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2023r.

  2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Skip to content