Sołectwo Ponięcice od wczoraj z nową panią Sołtys

Sołectwo Ponięcice od wczoraj z nową panią Sołtys

Wczoraj wieczorem w Sołectwie Ponięcice odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego odbyły się wybory nowego sołtysa wsi. Do proponowanej funkcji zgłosiła się Pani Agnieszka Danielczyk, która otrzymała aprobujące głosy mieszkańców.

Odchodząca Sołtys Pani Renata Stępińska służyła mieszkańców wsi Ponięcice przez ponad 13 lat. Podczas swojej pożegnalnej mowy dziękowała swoim najbliższym za wsparcie w pełnieniu niełatwej służby, na rzecz swoich mieszkańców. Podziękowania kierowane były również do włodarzy gminy, radnymi z którymi współpracowała.

Szczególne podziękowania skierowała była Sołtys do swoich mieszkańców, za okazane zaufanie, wparcie, dobre rady i mobilizację na rzecz dobra ogółu.

Warto podkreślić, że za kadencji Pani Renaty dzięki jej usilnym staraniom, we wsi Ponięcice udało się wiele zrealizować. W ostatnich latach we współpracy z urzędem gminy dokonano kilku istotnych dla wsi inwestycji: remont drogi powiatowej, remont fragmentu ul. Łąkowej, modernizacja drogi transportu rolnego, budowa nowej oczyszczalni ścieków i wiele innych. Mocno zabiegała o budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem rekreacyjnym w Ponięcicach. Marzenie to właśnie się realizuje.

Jak dokładnie Pani Renata wyliczyła, dane jej było pełnić tę zaszczytną funkcję przez dokładnie 4838 dni. Pragniemy za każdy ten dzień niezłomnej pracy i zaangażowania bardzo gorąco podziękować i życzymy by kolejne dni cieszyła się Pani dobrym zdrowiem i radością życia oraz szacunkiem i życzliwością ludzi wśród których Pani mieszka.

Nowej Pani Sołtys Agnieszce Danielczyk gratulujemy i życzymy dużo sił, zdrowia oraz wsparcia mieszkańców w realizacji tej niełatwej służbie na rzecz lokalnej społeczności w Ponięcicach.

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, kwiat i tekst

Komunikat dla mieszkańców ul. Wesołej w Rudniku

Szanowni Państwo

w związku z trwającym remontem ul. Wesołej w Rudniku oraz zbliżającym się najbliższym terminem (środa 3 lipca) wywozu odpadów komunalnych informujemy, iż w obecnej fazie robót niemożliwy jest wjazd śmieciarki na stabilizowany grunt ze względów technologicznych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zdeponowanie pojemników w dwóch miejscach: przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej. 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Zmarł Pan Antoni Strzeduła z Gamowa

W miniony poniedziałek 24 czerwca w wieku 87 lat zmarł śp. Antoni Strzeduła z Gamowa. Pan Antoni urodził się 17 czerwca 1937 r. w Gamowie. Zawodowo związany z Raciborską Fabryka Kotłów „RAFAKO”, gdzie pracował aż do 1997 roku gdy przechodził na emeryturę.

Pan Antoni całe swoje życie poświęcał się działaniom lokalnej społeczności. Organizował życie społeczne, pomagał i wspierał rozwój wsi, a także reprezentował interesy sołectwa na forum Rady Gminy, w której miał zaszczyt pracować w roli zarówno radnego, jaki i pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik. Brał udział w powołaniu Parafialnego Towarzystwa Oświatowego. Do końca swoich dni zaangażowany w życie swojej parafii i swojej pasji jaką było pszczelarstwo. W roku 2018 laureat prestiżowego, lokalnego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”. W 2020 r. otrzymał  nagrodę „Fiali Gminy Rudnik” w kategorii „Dębowy Laur” Gminy Rudnik za wkład w rozwój przedsiębiorczości i budowaniu postaw prospołecznych.

Pan Antoni zapamiętany został wśród  mieszkańców naszej gminy jako człowiek wielkiej mądrości, otwartego serca o niezwykle skromnym usposobieniu.

Rodzinie i lokalnej społeczności wyrażamy głębokie wyrazy współczucia.

 

Pogrzeb śp. Antoniego Strzeduła odbędzie się w nadchodzący czwartek 27 czerwca o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. św. Anny w Gamowie.

Czas składania wniosków o przyznanie Nagrody Wójta

Przypominamy, że, jak co roku, tak i w tym roku również, do dnia 10 lipca (środa) można złożyć wniosek  o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Rudnik dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik. Uczniowie mogą zdobyć nagrodę w czterech kategoriach.

Poniżej  Wniosek do pobrania i Regulamin Programu, zawierający szczegóły Programu: w jakich kategoriach uczeń może zdobyć nagrodę i jakie warunki musi spełnić, aby tę nagrodę otrzymać. Załączniki do wniosku to np. kopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń lub inne, dokumentujące osiągnięcia ucznia i spełnienie warunków danego kryterium.

Czekamy na wnioski!

Dokumenty do pobrania:

Skip to content