90 rocznica urodzin Pani Magdaleny Kachel z Gamowa

            W dniu 18 maja Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Magdalena Kachel z Gamowa. Jubilatka od urodzenia związana jest z Gamowem. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Doczekała 5 dzieci i 3 wnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Magdalenie życzymy dużo zdrowia i radości z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Kochane Dzieci!

Z okazji Waszego święta życzymy Wam, aby każdy dzień był pełen niezwykłych przygód i magicznych chwil. Niech Wasze serca biją radośnie, a marzenia unoszą Was w najpiękniejsze zakątki wyobraźni. Niech każdy uśmiech, który maluje się na Waszych twarzach, będzie zapowiedzią cudownych wydarzeń, a każdy krok prowadzi do spełnienia Waszych najskrytszych pragnień. Bądźcie zawsze sobą, odważnie dążcie do celu i niech Wasza dziecięca radość zaraża cały świat!

Wszystkiego najwspanialszego z okazji Dnia Dziecka! 

 

Piotr Rybka – Wójt Gminy Rudnik oraz Gerard Panek – Przewodniczący Rady Gminy     

 

fot.:Studio Romantic / Shutterstock                                      

 

Modernizacja ul. Wesołej w Rudniku – informacja dla mieszkańców

Urząd Gminy w Rudniku informuje, iż z początkiem nadchodzącego tygodnia, tj. z dniem 3 czerwca br. (poniedziałek), rozpoczną się prace modernizacyjne ul. Wesołej w Rudniku.
 
Prace polegać będą na rozbiórce płyt betonowych, ułożeniu stabilizacji, krawężników oraz położenia nowej nawierzchni bitumicznej. Według planu prace rozpoczną się od tzw. sięgacza ul. Wesołej, a następnie etapami w kierunku ul. Słonecznej i Szkolnej.
 
Wykonawcą prac jest firma Transkom Białdyga Sp. z o.o. z Jaryszowa.
 
Prosimy zatem mieszkańców o wyrozumiałość, a za wszelkie niedogodności przepraszamy.
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja GOPS w Rudniku dotycząca nowego zadania jakim są „usługi sąsiedzkie”

USŁUGI SĄSIEDZKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr LXIV/542/2024 Rady Gminy Rudnik  z dnia 27 marca  2024 r.  w spawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania  usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania, przystępuje do realizacji nowego zadania z zakresu pomocy społecznej jakim są „usługi sąsiedzkie”.

Usługi sąsiedzkie są to proste usługi mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną porządkowanie domu, przyrządzanie posiłków, pranie odzieży, palenie w piecu, wspólne spędzanie czasu wolnego, pomoc przy robieniu zakupów, informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach, załatwianie spraw urzędowych). Usługi te świadczyć mogą osoby wskazane przez stronę.

 

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich

Pomoc w formie usług sąsiedzkich przyznawana będzie w pierwszej kolejności osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą zostać również udzielone osobom w rodzinie, gdzie rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienie, zasoby i możliwości zapewnić odpowiedniej pomocy.

Usługi sąsiedzkich zgodnie z Uchwała Rady Gminy Rudnik  przyznaje się w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin w tygodniu.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

  1. jest pełnoletnia;
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym* ani zstępnym* osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie; ( *Wstępny – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie; Zstępny – dzieci, wnuki, prawnuki)
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich),
  7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Świadczenie usług sąsiedzkich odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenie.

Nieodpłatne  usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776 zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600 zł na osobę w rodzinie.

Odpłatność za usługi osób, których dochód kształtuje się powyżej 100%  kryterium określa w/w uchwała 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024  planuje objąć usługami sąsiedzkimi  5  środowisk,  osób w wieku 60 lat i więcej. ( Decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 

32 410 64 25

 

                                                                                                                                                             Aleksandra Affa

Kierownik GOPS

 

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z trwającą modernizacją ul. Asnyka w Ligocie Książęcej, informujemy iż w nadchodzącą sobotę tj. 25 maja br. od godziny 05:00 do godzin popołudniowych w związku z wymianą przepustu pod jezdnią na wysokości posiadłości p. Wolnik, zostanie czasowo zamknięta droga. Aby dotrzeć do wyżej położonych posiadłości należy kierować się ul. Leśną w miejscowości Brzeźnica.
 
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.‼🦺🚧
 
Skip to content