Ważna informacja SPZLA w Rudniku.

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku informuje o zmianach w godzinach przyjęć lekarzy w poszczególnych placówkach na terenie gminy. Nowy harmonogram poniżej.

OŚRODEK ZDROWIA SZONOWICE Poradnia Ogólna, ul. Słowackiego, Szonowice  Tel. 32/410 65 20

lek.med. Marek Duda – lekarz internista

 • pon. 13:00 -15:00
 • śr. 13:00 – 15:00
 • pt. 8:00 – 11:00

Wtorek, czwartek prosimy zgłaszać się do ośrodka zdrowia w Rudniku w godzinach przyjęć lekarza.

Pielęgniarka w ośrodku zdrowia w Szonowicach przyjmuje w godzinach przyjęć lekarza.

LABORATORIUM

 • Czwartek od 8:00 – 9:00

 

OŚRODEK ZDROWIA ŁUBOWICE Poradnia Ogólna, ul. Młyńska 1, Grzegorzowice Tel. 32/4106729

lek.med. Marek Duda – lekarz internista

 • pon. 8:00 – 12:00
 • wt. 14:00 – 17:00
 • śr. 8:00 – 12:00
 • pt. 11:00 – 14:00

lek.med. Siergiej Teplicki 

 • pon. 12:00 – 15:00
 • wt. 9:00 – 13:00
 • czw. 8:00 – 12:00

lek.med. Bożena Lamla-Georges – lekarz pediatra

 • czwartek 12:00 – 15:00 (rejestracja do godz. 14:00)

 

 gabinet fizykoterapii
 • 8:00 – 13:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

 

OŚRODEK ZDROWIA RUDNIK Poradnia Ogólna, ul. Kozielska 2, Rudnik Tel. 32/410 67 77

lek.med. Wacław Szwajka – lekarz internista

 • pon. 11:00 – 17:00
 • wt. 8:00 – 14:00
 • śr. 8:00 – 12:00
 • czw. 8:00 – 14:00
 • pt. 11:00 – 17:00

lek.med. Siergiej Teplicki

 • śr. 12:00 – 16:00 (wizyty domowe 16:00 – 17:00)

lek.med. Bożena Lamla-Georges – lekarz pediatra

 • pon. 9:00 – 11:00 (Rejestracja do godz. 10:00)
 • wt. 15:00 – 18:00 (Rejestracja do godz. 17:00)
 • śr. 8,00 – 10:45 (Rejestracja do godz. 10:00)
 • czw. 15:00 – 18:00 (Rejestracja do godz. 17:00)
 • pt .8:00 – 11:00 (Rejestracja do godz. 10:00)

 

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze” zagości w naszej gminie

We wtorek 22.09.2020 r. w godzinach 9:00 – 12:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do odwiedzenia Mobilnego Biura Programu „Czyste Powietrze”, które znajdować się będzie przy Gminnym Centrum Informacji (GCI) w Rudniku, ul. Mickiewicza 2.

W tym czasie eksperci z WFOŚiGW w Katowicach udzielać będą wszelkich informacji dotyczących programu Czyste Powietrze oraz przyjmować będą wnioski o dofinansowanie. Doradzą również w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych.

W ramach programu Czyste Powietrze, można uzyskać dofinansowanie do zadań realizowanych w budynkach jednorodzinnych, m.in. do:

• wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne,
• modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
• ocieplenia domu,
• wymiany okien i drzwi.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Powszechny Spis Rolny 2020 – informacje

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

Z ostatniej chwili!
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało nowe wytyczne dla dyrektorów przedszkoli. Co najważniejsze, aktualne wytyczne zmniejszyły metraż powietrzni przypadający na jedno dziecko nie mniej niż 1,5m2. To dobra wiadomość dla dyrektorów i rodziców. Oznacza to, że w większości placówek, będzie można przyjąć pierwotnie zaplanowaną ilość dzieci.
Więcej na stronie MEN
Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl
 
GOV.PL
Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl
 
Źródło: www.gov.pl

Akcja honorowego oddawania krwi

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości:
dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.

Kto może oddawać krew – informacje:

Osoby od 18 do 65 roku życia, które:

 • ważą minimum 50 kg,
 • nie chorowały na żółtaczkę zakaźną,
 • nie chorują na żadną chorobę przewlekłą np. padaczka , astma, cukrzyca, choroby tarczycy, nadciśnienie tętnicze , choroby serca,
 • nie przyjmują i nie przyjmowały ostatnio żadnych leków (należy bezwzględnie poinformować lekarza przeprowadzającego wywiad  o wszelkich lekach, które są aktualnie przyjmowane. Dotyczy to także takich leków, jak np. aspiryna – jej zażycie dyskwalifikuje na następnych 5 dni. Nie dotyczy to jednak leków takich jak witaminy, doustne leki antykoncepcyjne oraz leki hormonalne stosowane w okresie menopauzy).
 • nie przechodzą aktualnie żadnej infekcji: gorączka, kaszel, ból gardła, opryszczka,
 • nie występuje u nich aktualnie uczulenie i nie przyjmują z tego powodu leków,
 • nigdy nie stwierdzono u nich choroby nowotworowej,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziły żadnych zabiegów chirurgicznych,
 • w ciągu 6 miesięcy nie wykonywano u nich tatuaży, akupunktury, przekucia uszu lub innych części ciała,
 • w ostatnim czasie nie przechodziły leczenia stomatologicznego (7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu kanałowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych, do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa),
 • kobieta nie może oddawać krwi w czasie trwania miesiączki i trzy dni po jej zakończeniu oraz w czasie ciąży i karmienia piersią.

 Jak się przygotować?

 • wypocznij,
 • koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu),
 • pij dużo soków owocowych i wody,
 • unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego przed oddaniem krwi.

   Droga Dawcy

 • rejestracja (wypełnienie ankiety),
 • badanie laboratoryjne (oznaczenie poziomu hemoglobiny)
 • badanie lekarskie (kwalifikacja do badania krwi)
 • pobór krwi – 450 ml (ok.10 min)
 • krótka regeneracja sił

 

 

Skip to content