Nowy dyrektor placówki w Rudniku

Od dnia 1 września b.r. w Rudniku rozpocznie działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny, który powstał z połączenia Szkoły Podstawowej w Rudniku, Przedszkola w Rudniku i Przedszkola w Szonowicach, którymi zarządzać od teraz będzie jeden dyrektor. Do konkursu, który miał miejsce w środę 12 sierpnia, przystąpiły 2 kandydatki: Aleksandra Woźniak i Weronika Żymełka.
W efekcie konkursu wyłoniony został dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku, którym została Weronika Żymełka. Nowa dyrektor jest znana nam już z wcześniejszej pracy w Przedszkolu w Grzegorzowicach, zaś do dnia konkursu była nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli, gdzie pełniła funkcję społecznego wicedyrektora.
Pani Dyrektor gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, skutecznego realizowania własnej koncepcji rozwoju Zespołu oraz powodzenia w zarządzaniu placówką. Ustępującej Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy za współpracę, osobisty wkład w rozwój Szkoły Podstawowej w Rudniku i dbałość o dobro uczniów tej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności!
 
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i ekran
 
 

Młodzieżowa Rada Sołecka z Łubowic angażuje się w promocję lokalnych zabytków

Młodzieżowa Rada Sołecka – Młodzieżowi (za) Radni w Łubowicach. Jednym z pomysłów na angażowanie młodych ludzi było powołanie młodzieżowej rady sołeckiej w Łubowicach, dzięki której mogą oni zgłaszać swoje potrzeby i opinie, a także podejmować decyzje, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. W Łubowicach się udało. Zgłosiły się trzy osoby: Magda Kszuk, Krysia Lepiorz i Rafał Kobza. Już wcześniej chętnie i aktywnie uczestniczyli przy organizacji różnych dużych imprez w Łubowicach. Teraz „pracują” jako przewodnicy przy Młynie w Brzeźnicy i w Izbie Pamięci J.von Eichendorffa w Łubowicach.
 
Młyn w Brzeźnicy udostępniony do zwiedzania w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 – 16.00
Izba Pamięci i Muzeum w Łubowicach czynne w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 – 16.00
 
Zródło: http://www.lubowice.pl/
Foto: E. Porwal
 

Umowa na rudnicki PSZOK podpisana

Dziś w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku podpisana została umowa, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  w Rudniku”(PSZOK). Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Etap I obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 180 dni  od dnia zawarcia umowy. Etap II to wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotu robót budowlanych  (PSZOK) w terminie do 31.08.2021r.

Wartość zadania opiewa łącznie na kwotę 904.050,00 zł brutto, z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urząd Gminy pozyskał pojazdy

Urząd Gminy w Rudniku w ramach współpracy ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu aplikował o nieodpłatne pozyskanie pojazdów, które zostają wycofane i przekazywane do jednostek publicznych. W poprzednim roku gmina pozyskała jeden pojazd. W tym roku są to dwa pojazdy: Skoda Superb oraz Ford Transit.
 
 
 
 
 
 
 

Darmowa komunikacja PKS w Powiecie Raciborskim

Dobra wiadomość dla seniorów 70+
 
Dzięki wspólnym działaniom włodarzy Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym Wójta Piotra Rybka, a także inicjatywy Starosty Raciborskiego Grzegorza Swoboda, z dniem 01 września 2020 roku komunikacja powiatowo-gminna na terenie naszego powiatu będzie darmowa dla seniorów. Prawo do niej przysługiwać będzie mieszkańcom gmin powiatu raciborskiego, którzy ukończyli 70 lat.
 
Więcej szczegółów niebawem.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik

W dniach od 31.07.2020r. do dnia 07.08.2020r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w BIP Gminy Rudnik.

Zmarła Maria Kapłanek wieloletnia Prezes Oddziału ZNP w Rudniku

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”
 
Z wielkim smutkiem informujemy, iż 15 lipca 2020r. zmarła
Kol. Maria Magdalena Kapłanek wieloletnia Prezes Oddziału ZNP w Rudniku, dyrektor, vice-dyrektor i nauczyciel szkół w Gamowie, Grzegorzowicach i Szonowicach.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 18 lipca w kościele w Rudniku o godzinie 9:30.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

„Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…”

 
 
 
Skip to content