Nowe przedszkole w Rudniku na finiszu. Wójt podziękował osobom zaangażowanym w powstawaniu tej inwestycji.

Dziś wieczorem z inicjatywy wójta Piotra Rybki odbyło się w ZSP w Rudniku spotkanie dla osób zaangażowanych w budowę nowego przedszkola, m.in.: pani projektant, wykonawca, pracownicy urzędu gminy, dyrektor placówki, pracownicy obsługi szkoły. Zaproszeni goście mogli podziwiać efekty wykonanej inwestycji, której w powstawanie brali udział. Podczas spotkania wójt Piotr Rybka podziękował wszystkim za zaangażowanie i ciężką pracę oraz wręczył upominki. 

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku otrzymał w darowiźnie z Ministerstwa Zdrowia 53 sztuki szczepionek przeciw grypie Vaxigrip Tetra20/21 dedykowane dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Szczepienie dla osób powyżej 75 roku życia jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane prosi się o kontakt telefoniczny z ośrodkami zdrowia.

Ośrodek Zdrowia w Rudniku         tel. 32 410 64 70

Ośrodek Zdrowia w Łubowicach   tel. 32 410 67 29

Ośrodek Zdrowia w Szonowicach  tel. 32 410 65 20

 

foto.: Shutterstock

Świąteczne pierniczki w Przedszkolu w Grzegorzowicach!

          8 grudnia 2020 r. przedszkolaki z Grzegorzowic zabrały się za świąteczne pieczenie pierniczków. Niestety w tym roku nie mogła nam towarzyszyć żadna mama, ale dzieci poradziły sobie śpiewająco – można powiedzieć, że dosłownie, ponieważ w tle słychać było kolędy, a przedszkolaki nuciły sobie lub głośno śpiewały. Jeden chłopiec stwierdził, że przy takiej muzyce robota lepiej idzie.

Najpierw dzieci dzielnie wyciskały foremkami kształty – najwytrwalsze przy tej pracy były dwie 4-letnie dziewczynki Lenka i Martynka Sz. Później była kolej na tą bardziej ekscytującą część czyli dekorowanie – było bardzo kolorowo. Niektóre przedszkolaki wymyśliły nawet system pracy grupowej tzn. jedna osoba smarowała lukrem, a druga układała kolorową posypkę. Ta praca sprawiła dzieciom dużo radości.

Przedszkolaki z Grzegorzowic życzą wszystkim Wesołych Świąt!

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2020r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Projekt budżetu gminy na rok 2021.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021r.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2020r. o godz. 15.00 w sali GCI w Rudniku  odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu na rok 2021.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

 3. Sprawy bieżące.

Zdalna XXIV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 15 grudnia 2020r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na 2021 rok;

 2. budżetu Gminy Rudnik na 2021 rok;

 3. zmiany budżetu na rok 2020;

 4. przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2021 – 2023;

 5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

 6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Życzenia z okazji barbórki

Z okazji Barbórki pragnę złożyć wszystkim Górnikom, Skalnikom 

Pracownikom Branży Kamieniarskiej wraz z ich rodzinami najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Wasza patronka Święta Barbara nieustannie otacza Was Opieką.

 

z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka

Skip to content