Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2020r. o godz. 15.00 na sali narad w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku, odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawy bieżące.

 2. Gospodarka odpadami.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do szkoły w Rudniku).

 2. Sprawy bieżące.Zapraszamy rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb-nie powierzam ciężkich prac”

 

          Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Częstochowie reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”.

            Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, rolników oraz domowników żyjących w gospodarstwie rolnym, obejmujących zakres działania OR KRUS
w Częstochowie.

            Główną ideą akcji prewencyjnej jest promowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

            Dyrektor Piotr Dobosz, poprzez aktywne podejmowanie kolejnych działań prewencyjnych w formie Konkursu Fotograficznego zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z pracą rolniczą oraz zachęca do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na możliwości kreatywnego i bezpiecznego spędzania wakacji z dziećmi w gospodarstwie rolnym, zacieśniania rodzinnych więzi i odnajdywanie pasji w trudach codziennych obowiązków.

            Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w dobrej rozdzielczości i jakości, obrazującego w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie, a zarazem pomysłowo spędzać czas w gospodarstwie rolnym podczas wakacji.

Kreatywny Rolniku, jeśli lubisz ciekawe wyzwania:

 1. Pokaż dziecku jak można spędzać wakacje w gospodarstwie,
 2. zrób oryginalne i twórcze zdjęcie,
 3. wyślij do nas…
 4. …i wygraj atrakcyjne nagrody!

Na zgłoszenia czekamy do 04 września 2020 r.

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje:

Roksana Kmiecik: roksana.kmiecik@krus.gov.pl; 34 378 85 19.

Zapraszamy serdecznie!

Pliki do pobrania:

Regulamin

zał. 1 formularz i zgoda na przetwarzanie danych os. i wizerunku uczestnika

Inwestycje na budynkach gminnych

 
W pierwszej połowie roku 2020 zostały przeprowadzone liczne remonty budynków gminnych. Odnowione i pomalowane zostały elewacje takich budynków jak: świetlica w Czerwięcicach, Gminne Centrum Informacji, strefa wejściowa Zespołu Szkół ogólnokształcących oraz budynek Urzędu Gminy w Rudniku. Remonty przyczyniły się do poprawy wizerunku, podniesienia poziomu estetyki i przyczyniły się do pozytywnej zmiany w przestrzeni publicznej naszej Gminy.
W tym roku również dokonano wymiany pokrycia dachowego na blachę trapezową z filcem na budynku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, GOPS i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku. Wykonano również obróbki blacharskie oraz zamontowano nowe rynny i rury spustowe. Stare pokrycie było mocno podniszczone i nieszczelne, nowe zaś z powłoką antykondensacyjną umożliwi ochronę konstrukcji dachu i tym samym budynku gminnego przed niszczeniem.
 

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, dotyczący realizacji XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.

Program skierowany jest głównie go tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych Segment IA.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, gdzie dostępny jest także Regulamin oraz Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021.

Dzień Dziecka w ZSP Brzeźnicy

 
      Rada Rodziców zorganizowała miłą niespodziankę wszystkim dzieciom. Przygotowała wspaniałe, kolorowe paczki dla uczniów i przedszkolaków. Dzięki zaangażowaniu mam, paczki dotarły do szkoły i każdego domu. Mamy nadzieję, że ta akcja pozostanie długo w pamięci dzieci. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w szkole spędzili czas w miłej atmosferze, podczas różnych zadań i zabaw przygotowanych przez ich wychowawczynie.
 
 
Autor: Maria Koloch

XVIII zdalna sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 18 czerwca 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Komunalnej;

 • wspólnej Komisji.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2019.

 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2019r.;

 4. przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020 – 2032;

 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2020 z 7 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

 6. zmiany uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik;

 7. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 8. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ponięcice;

 9. przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku;

 10. założenia Przedszkola w Szonowicach;

 11. założenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudniku;

 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 13. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 14. zmiany Uchwały Nr XIII/116/2019 r. Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 15. utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Rudnickiej,

 16. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

 

Nowy zegar wybija godziny dla Sławikowa

Dokładnie 25 lat temu – 3 czerwca 1995 r. – nasz Proboszcz Ksiądz Joachim Augustyniok przyjął z rąk księdza biskupa Święcenia Kapłańskie.

Z tej okazji – jako dar wdzięczności za lata posługi kapłańskiej – Proboszcz ufundował na rzecz naszej parafii nowy zegar wieżowy na kościele parafialnym w Sławikowie, składający się z trzech tarcz umieszczonych na ścianie północnej, południowej i zachodniej wieży świątyni.

Tarcze zegara wykonane zostały z czarnego aluminium, zaś wskazówki zegara ozdobiono 24 karatowym złotem. Zegar wyposażono w diodowe podświetlenie punktów godzinowych i wskazówek, dzięki którym zegar będzie widoczny także nocą. Centralny mechanizm zegarowy jest w pełni bezobsługowy – nie wymaga smarowania ani nastawiania. Jest odporny na działanie wiatru i oblodzenie wskazówek. Zegar posiada sterownik, który będzie automatycznie korygował czas na podstawie danych z naziemnego systemu radiowego. Ponadto możliwa będzie automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy.

Montaż zegara wymagał zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. W uzasadnieniu pozwolenia konserwator zaznaczył, że: „w dostępnej literaturze potwierdzono, że otwory na wieży miały być w przeszłości przeznaczone do montażu tarcz i mechanizmów zegarowych”.

3 czerwca br. – w dniu Jubileuszu 25-lecia Święceń Kapłańskich – zegar zaczął odmierzać czas i kreślić nową historię naszej parafii…

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za tak wielki dar serca!

 
 
 
Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej parafii:

http://www.slawikow.pl/Dar_dla_Parafii_z_okazji_Jubileuszu_25_lecia_Swiecen_Kaplanskich-725.html

 

Autor i foto: Parafia św. Jerzego w Sławikowie

Skip to content