Diamentowe Gody Państwa Urbisz Anny i Horsta ze Sławikowa

W dniu 8 lipca bieżącego roku swój Diamentowy Jubileusz Małżeństwa świętowali Państwo Anna i Horst Urbisz ze Sławikowa. Pani Anna pochodzi ze Sławikowa pracowała w Ślązaku. Po urodzeniu dzieci zajmowała się obowiązkami domowymi oraz dziećmi. Pan Horst urodził się w Kędzierzynie-Koźlu, pracował na kopalni. Jubilaci doczekali 2 synów i córki, 4 wnuków i 4 prawnuków.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Urbisz życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy

Jubileusz 90 rocznicy urodzin Pana Józefa Chrubasik z Lasak

Pan Józef urodził się 10 czerwca 1933 r. w Lasakach i całe życie związany jest z tą miejscowością. Z zawodu murarz. Przez pewien okres czasu pracował w swoim zawodzie, jednak głównym jego zajęciem była praca na gospodarstwie rolnym. Razem z żoną ciężką pracą wybudowali dom. Urodziło mu się 5 córek. Doczekał 13 wnucząt (6 wnuków i 7 wnuczek) oraz 10 prawnucząt (6 prawnuków i 4 prawnuczki)

Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik USC w Rudniku Sabina Zięć.

Panu Józefowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

90 rocznica urodzin Pani Władysławy Lach z Czerwięcic

W dniu 1 czerwca 2023 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Władysława Lach z Czerwięcic. Jubilatka urodziła się w miejscowości Ujsoly. W Gminie Rudnik zamieszkała wraz z mężem w roku 1964; początkowo w Leśniczówce w Rudniku, a następnie w 1988 r. przeprowadzili się do Czerwięcic, gdzie mieszka do dziś. Pani Władysława zajmowała się pracą na roli, domem i wychowaniem dzieci. Doczekała 5 synów, 1 córki; 8 wnuków oraz 2 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Władysławie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubileusz 95 rocznicy urodzin Pani Marii Joszko z Gamowa

Jubilatka urodziła się 9 maja 1928 roku w Gamowie. Miała trzech braci. Rodzice Pani Marii prowadzili gospodarstwo rolne. W roku 1957 wyszła za mąż i razem z mężem prowadziła gospodarstwo rolne oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Urodziła jednego syna i trzy córki, doczekała sześciu wnuków i dwóch prawnuków.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Marii składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

SONY DSC

Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Gertrudy Bula z Modzurowa

W dniu 16 marca 2023 roku 90- rocznicę urodzin świętowała Pani Gertruda Bula z Modzurowa. Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny, urodziła się i całe życie związana jest z Modzurowem. Tutaj też przez wiele lat ciężko pracowała miejscowym PGR-rze.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Gertrudzie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Agnieszki Depta z Dolędzina

Dnia 20 stycznia 2023 r. 90-te urodziny obchodziła Pani Agnieszka Depta z Dolędzina. Jubilatka pochodzi z Brzeźnicy. Całe życie ciężko pracowała w PGR-rze; początkowo w Czerwięcicach, a następnie w Modzurowie. Doczekała 7 dzieci, 19 wnuków oraz 15 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Diamentowe Gody Państwa Elfrydy i Nikodema Musioł ze Strzybnika

Dnia 5 stycznia bieżącego roku Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Elfryda i Nikodem Musioł ze Strzybnika. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie, kościelny natomiast w pawłowskim kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Pan Nikodem z wykształcenia jest kowalem, jednak nie pracował zawodzie. Zawodowo związany był z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Strzybniku oraz z Wytwórnią Aparatury Cukrowniczej w Raciborzu, gdzie pracował aż do emerytury jako ślusarz kotłowy. Pan Nikodem większość swojego życia tworzył historię miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1963 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa strzybnickiej jednostki. Do dziś jest członkiem honorowym OSP Strzybnik. Był również koordynatorem wiejskiej świetlicy. Pani Elfryda pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jubilaci doczekali 3 synów i córki oraz 5 wnuków i 3 wnuczki.

Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Elfrydzie i Nikodemowi Musioł życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

90 rocznica urodzin Pana Wilhelma Kusnik z Rudnika

W dniu 7 stycznia 2023 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Wilhelm Kusnik z Rudnika. Jubilat pochodzi z Krowiarek, w Rudniku zamieszkał po ślubie. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekał 2 synów i 4 wnuków.

Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Wilhelmowi życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubileusz Diamentowych Godów Państwa Doroty i Oskara Głowik z Gamowa

W dniu 17 grudnia 2022 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Dorota i Oskar Głowik z Gamowa. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Makowie, kościelny natomiast pięć dni później w kościele parafialnym w Gamowie.

Pan Oskar jeszcze jako kawaler pracował w kopalni Dymitrów w Bytomiu, później jako wykwalifikowany pracownik elektrod węglowych przez 25 lat pracował w ZEW-ie w Raciborzu przy wyrobie elektrod. Odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi. Działał w w zarządzie LZS również odznaczony odznaką za zasługi. Pani Dorota mając 16 lat rozpoczęła pracę w ZEW- ie, początkowo pracowała jako goniec, później w zakładowej centrali telefonicznej. Po 8 latach rozpoczęła pracę w szkole w Gamowie jako sprzątaczka i tam pracowała do emerytury. Poza tym zajmowała się dziećmi i domem.

Jubilaci doczekali dwójki dzieci, czwórki wnuków oraz prawnuczki.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Głowik życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy.

90 rocznica urodzin Pana Alfonsa Grela z Jastrzębia

W dniu 25 listopada 2022 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Alfons Grela z Jastrzębia.

Jubilat całe swoje życie poświęcił pracy na własnym gospodarstwie rolnym, a prócz pracy na roli pełnił różne funkcje społeczne Był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie, mężem zaufania w Cukrowni Racibórz oraz przez cztery kadencje sołtysem wsi Jastrzębie. Doczekał dwóch synów, dwóch wnuków i jednej prawnuczki.
Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik USC w Rudniku Sabina Zięć.

Panu Alfonsowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content