Brzeźnica laureatem konkursu „Smog nas zje- dbajmy o czyste powietrze”

Konkurs organizowany był przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Szuka „Elementarz” w ramach realizacji zadania publicznego „Smog nas zje – edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Śląskiego. Celem konkursu było: Przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z tzw. Niskiej emisji oraz jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia dzieci. Kształtowanie […]

Przedszkolaki na Jarmarku Świątecznym w Raciborzu

Dnia 07 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic wybrały się na wycieczkę do Raciborza. Program wycieczki był bardzo bogaty. Na początku dzieci zwiedziły Zamek Piastowski. Przedszkolaki obejrzały Kaplicę Zamkową, wnętrza Zamku, Skarbiec, wypchane zwierzęta śląskich lasów czyli Śląskie Sherwood, Izbę tradycji śląskiego więziennictwa, modele statków. Po wielu atrakcjach na Zamku dzieci pojechały pobawić się w […]

Prezenty dla świętego Mikołaja

Dnia 6 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic piekły pierniczki świąteczne. Robiły to nie tylko dla siebie, ale również dla świętego Mikołaja, który przybędzie do nich w najbliższych dniach. Przedszkolaki rozpoczęły swoją pracę zaraz po śniadaniu. Miały dużo siły i mogły wałkować oraz wyciskać różne świąteczne wzory. Przedszkolaki korzystały z cennych rad i pomocy pracowników […]

Ostatnie tygodnie na publikację materiałów w konkursie dla dziennikarzy i osób publikujących w mediach – „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 15 stycznia 2019 r. można nadsyłać prace na XXIV Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Nadesłane materiały muszą być opublikowane do końca bieżącego roku. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. […]

III sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się III sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 20 grudnia 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie III sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Sprawozdania z działalności Komisji: Oświatowej; Komunalnej. Informacja Wójta z działalności między sesjami. Przyjęcie […]

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematy posiedzenia: 1. Omówienie projektu budżetu na rok 2019. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok. 3. Sprawy bieżące.