XIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 18 grudnia 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie XIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Sprawozdania z działalności Komisji: Rewizyjnej; Oświatowej; Komunalnej. Informacja Wójta z działalności między sesjami. […]

Akcja strażacka w Gamowie

Dziś w godzinach  porannych w szkole podstawowej w Gamowie doszło do  groźnej sytuacji. Spore zadymienie wskazywało na pożar. Oprócz Ochotników z Gamowa do akcji wezwano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu stwierdzono, że doszło do zapalenia się sadzy w kominie budynku szkolnego. Podczas akcji zabezpieczono teren szkoły,  uczniów wysłano do domu. Na szczęście nikt […]

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Tematy posiedzenia: 1. Projekt budżetu gminy na rok 2020. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r. 3. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematy posiedzenia: Omówienie projektu budżetu na rok 2020. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. Sprawy bieżące.