Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2019r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematy posiedzenia: 1. Gospodarka odpadami na terenie gminy (PSZOK). 2. Ocena stanu przedszkola w Rudniku. 3. Sprawy bieżące.

Spotkanie karnawałowe DFK Grzegorzowice i Łany

Wszyscy dookoła bawią się na balach i spotkaniach karnawałowych, bo wiadomo – w karnawale każdy chce tańczyć, śpiewać, bawić się !  W Domu Przyjęć Victoria w Łanach też więc musiał zapanować radosny, zabawowy klimat. W jego sali 13 stycznia odbyło się spotkanie noworoczno – karnawałowe na które, jak co roku, przewodniczące kół DFK Łany i […]

Brzeźnica wyróżniona

8 stycznia br.  przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury wspólnie z Raciborskim Centrum Kultury. Imprezę honorowym patronatem objął Starosta Raciborski  Grzegorz Swoboda. Nasze przedstawienie „Kolędujemy Dzieciątku” zdobyło wyróżnienie!  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: https://www.naszraciborz.pl/site/zdjecie/3-kultura-i-edukacja/0-/70960-powiatowy-przeglad-widowisk-bozonarodzeniowych-w-rck/31054.html

Ogłoszenie o naborze ofert ze sportu

Ogłoszenie konkursu Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu   Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Rudnik ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku. RODZAJ ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH […]

Co z OZE ?

Z końcem maja ubiegłego roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Korzystając z wydłużonego terminu trwania naboru wniosków, w dniu 03.04.2018 r. Gmina Rudnik zawarła umowę partnerską z Gminą Krzanowice w sprawie wspólnej […]

Przypomnienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej.

Na prośbę Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Urząd Gminy w Rudniku przypomina pełnomocnikom wyborczym i pełnomocnikom finansowym komitetów wyborczych o obowiązku przedłożenia organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdania finansowego komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w następujących terminach: – do dnia 21 stycznia 2019 r. […]