IX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się IX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 sierpnia 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie IX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Sprawozdania z działalności Komisji: oświatowej; komunalnej. Informacja Wójta z działalności między sesjami. Przyjęcie […]

Pani Dorota Sochiera odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

15 sierpnia br. podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach z rąk pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy mieszkanka naszej Gminy pani Dorota Sochiera została uhonorowana Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.  Medal ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  […]

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W miniony poniedziałek 12 sierpnia br. została zawarta umowa na dofinansowanie pomiędzy gminą Rudnik a Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotycząca współfinansowania budowy i modernizacji dróg transportu rolnego. W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi pomiędzy miejscowością Gamów – Krowiarki. Kwota dofinansowania to 82.000 zł a całkowita wartość zadania wynosi 124 0 000 zł. Umowy podpisywali członek […]

Inicjatywy Sołeckie

W czwartek 8 sierpnia w raciborskim starostwie w obecności ministra Michała Wosia  oraz Beaty Białowąs,  podpisane zostały umowy z Konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa sołecka”.  Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło […]