Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.
  2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zarządzanie antykryzysowe. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rudnik.

2. Sprawy bieżące.