I sesja Rady Gminy Rudnik

Komisarz Wyborczy w Bielsko Białej Postanowieniem zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Rudnik w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Rudnik. Zwołuje się pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Rudnik na dzień 22 listopada 2018r. na godzinę 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1. Porządek obrad: Otwarcie i […]

,, Dzień pomarańczowy” w Przedszkolu w Szonowicach

Kolorowe dni stały się tradycją zarówno w Przedszkolu w Szonowicach, jak i w Rudniku. W październiku tradycyjnie obchodzony jest „Dzień pomarańczowy”. Głównym celem tego dnia jest integracja dzieci poprzez wiele ciekawych zabaw oraz konkurencji w pięknie ozdobionych salach, obowiązkowo w pomarańczowym kolorze. W ubrankach dzieci i pań dominował również ten kolor. Wszystko zaczęło się od […]

Otwarcie siłowni zewnętrznej w Rudniku

W dniu 11.11 świętowaliśmy w naszej społeczności 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, otwarcie siłowni zewnętrznej na placu zabaw oraz dzień św. Marcina. Po nabożeństwie w naszym kościele, udaliśmy się w pochodzie na plac zabaw, gdzie czekało na nas ognisko z kiełbaskami, rogale św. Marcina oraz konkursy z nagrodami, które poprowadziła pani Ania Kamieniarz. Dziękujemy wszystkim […]

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Wnioski można składać od dnia 13.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r.  

100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku

Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku w dniu 8 listopada 2018 r. zorganizowała cykliczną Imprezę Czytelniczą „Z książką po wiedzę”. W ramach tej Imprezy przygotowano 4 konkursy związane ze 100 leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, ponadto zorganizowano konkurs czytelniczy w 100 lecie urodzin Adama Bahdaja i konkurs recytatorski […]

Powiadomienie o jakości powietrza

POWIADOMIENIE o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Wprowadzono Poziom II Więcej informacji: POWIADOMIENIE o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu