[vc_row][vc_column]

Akcja wakacyjna „Poznaj swoją gminę II”

Regulamin akcji „Poznaj swoją gminę II” Akcja ma na celu popularyzowanie wiedzy o historii, ciekawostkach i atrakcjach Gminy Rudnik oraz zachęcić do aktywnego spędzania czasu w terenie. Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych w Gminie Rudnik Warunkiem udziału jest posiadanie „Paszportu uczestnika” – każdy uczeń otrzymał taki paszport w dniu odbioru świadectwa ukończenia roku […]

Informacja  dotycząca  Nagród  Wójta  dla  uczniów

Wraz z końcem nauki w szkole rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Rudnik dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik. Uczniowie mogą zdobyć nagrodę w czterech kategoriach. Termin składania wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku mija 10 lipca. Poniżej  Wniosek do pobrania i Regulamin Programu, […]

INFORMACJA O OGŁOSZONYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA INSTALACJE OZE

Szanowni Mieszkańcy,   Informujemy, że w dniu 15.06.2022r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik ” – w formule ” zaprojektuj i wybuduj”.  Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.07.2022r. Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są pod linkiem:   https://bip.gmina-rudnik.pl/article/odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj

Pozostało jeszcze kilka dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zostało już tylko 9 dni!!! Jak można złożyć deklarację – elektronicznie  pod adresem internetowym  https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej za pośdrenictwem Urzędu Gminy.  Kto ma obowiązek złożenia deklaracji – właściciele budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych Termin upływa 30 czerwca 2022 r.!!!  

Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z FOGR-u na modernizację drogi transportu rolnego.

15 czerwca br. wójt Piotr Rybka oraz skarbnik gminy pani Danuta Biczysko odebrali z rąk wicemarszałka województwa śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz członków zarządu województwa Beaty Białowąs i Izabeli Domogała umowę na dofinasowanie modernizacji dróg transportu rolnego. Urząd Gminy w Rudniku pozyskał 180 880,00 zł dofinansowania z Województwa Śląskiego na budowę lokalnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych […]

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content