[vc_row][vc_column]

Komunikat ARiMR dotyczący rozliczenia wydatków przez KGW

Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku. W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej […]

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematy posiedzenia: Inwentaryzacje źródeł ciepła w budynkach komunalnych i socjalnych oraz użyteczności publicznej. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Tematy posiedzenia: Stan bezpieczeństwa i sposób oznakowania dróg i ewentualne zmiany organizacji ruchu na terenie gminy Rudnik. Organizacja wypoczynku dzieci i […]

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022r. – UWAGA AKTUALIZACJA stawek dotycząca nieruchomości niezamieszkałych

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, iż po przeprowadzonej analizie oddanych ilościowo poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy, a także przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, po uzgodnieniu z radnymi i przyjęciu stosownej uchwały, od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […]

Dziś rudnicki PSZOK rozpoczyna swoje funkcjonowanie

10 stycznia o godzinie 15:00 otwarty zostanie dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku. Mieści się przy ulicy ul. Przemysłowej 5 w Rudniku pomiędzy drogą krajową nr 45 a nowopowstającą obwodnicą Racibórz-Pszczyna W jakich godzinach? PSZOK dostępny jest dla wszystkich mieszkańców gminy Rudnik, którzy opłacają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obiekt otwarty jest w (z […]

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content