[vc_row][vc_column]

LVI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 września 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie LVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. Sprawozdania z działalności Komisji stałych. Informacja Wójta z działalności między sesjami. Przyjęcie uchwał […]

OZE dla mieszkańców – wolne instalacje dostępne w naborze uzupełniającym

Wójt Gminy Rudnik zachęca do składania wniosków w ramach trwającego naboru uzupełniającego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” dla mieszkańców Gminy Rudnik na instalacje pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na zbiorniki 300 lub 400 l. Regulamin, wniosek, oświadczenia do pobrania są w Urzędzie Gminy Rudnik lub na stronie […]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Rudniku

Na podstawie uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. § u14 ust. 3 Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Rudniku bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 r. […]

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content