[vc_row][vc_column]

Granty PPGR – wkrótce laptopy trafią do uczniów.

Gmina Rudnik pragnie poinformować, że dotarły do nas laptopy zakupione w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz […]

Ważny komunikat w sprawie OZE – uwaga na agitujących oszustów!

UWAGA Mieszkańcy! Na terenie Gminy znowu agitują oszuści! Docierają do nas ponownie niepokojące informacje nt. podszywających się firm pod dofinansowanie gminne. Informujemy, iż w dniu 5.09.2022 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” w którym udział wzięło 13 przedsiębiorstw. W związku z skomplikowaną procedurą wyłonienia wykonawców poszczególnych instalacji, gmina […]

Informacja GOPS w Rudniku o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać od 21 września 2022 r. do 30 listopada 2022 […]

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematy posiedzenia: Analiza wniosków pokontrolnych świetlic wiejskich. Realizacja wniosków komisji komunalnej za 2021r. Sprawy bieżące.

XLIV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 21 września 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie XLIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. Informacja Wójta z działalności między sesjami. Przyjęcie uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/328/2021 […]

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content