[vc_row][vc_column]

Nadzwyczajna XLII sesja Rady Gminy

Zwołuje się XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 17 sierpnia 2022r. na godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie XLII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik; zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2022; ustalenia planu sieci […]

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik. Porządek posiedzenia: Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematy posiedzenia: Stopień realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Tematy posiedzenia: Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do wybranej szkoły – Grzegorzowice). Sprawy bieżące.  

Konsultacje społeczne dot. utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w Rudniku

W dniach od 28.07.2022 r. do 05.08.2022 r.  trwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rudnik realizowane w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych”. Uwagi w formie pisemnej można składać w pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy Rudnik. Uwagi […]

Odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gamowie

W związku z zakończeniem ustawowego czasu powierzenia stanowiska dyrektorskiego Pani Danucie Neukirch, konieczne było przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora w przedszkolu w Gamowie.  Konkurs odbył się w czwartek 28 lipca. W wyniku konkursu dyrektorem została ponownie Pani Danuta Neukirch. Pani Dyrektor gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, skutecznego realizowania własnej koncepcji rozwoju […]

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content