Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

       Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.    Opieka wytchnieniowa  ma za zadanie odciążenie członków […]

90 rocznica urodzin Pani Rozalii Basista z Łubowic

            Dnia 17 lutego 2024 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Rozalia  Basista. Jubilatka urodziła się w Brzeźnicy. Po wyjeździe za granicę przez 35 lat pracowała w kwiaciarni. Obecnie mieszka w Łubowicach. Urodziła piątkę dzieci, doczekała 8 wnuków oraz 9 prawnuków. Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu […]

LXII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 lutego 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie LXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. Sprawozdania z działalności Komisji stałych. Informacja Wójta z działalności między sesjami. Przyjęcie uchwał […]

Rewitalizacja parku przypałacowego w Sławikowie

W 2019 roku rozpoczęły się działania związane z przeprowadzeniem analizy i planowania poszczególnych etapów rewitalizacji kompleksu pałacowo-parkowego w Sławikowie. Polegały one na konsultacjach z ekspertami oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i stworzeniu tzw. mapy działań, koniecznych do wykonania oraz dostosowanych do możliwości finansowych gminy i pozyskanych dotacji krajowych i zagranicznych. Na ich podstawie powstały założenia do […]

KRUS ogłasza konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty! Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego […]

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematy posiedzenia: Stan techniczny dróg i chodników na terenie gminy Rudnik. Sprawy bieżące.

Skip to content