Szanowni Państwo!
Z okazji Nowego Roku 2018 prosimy przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności. Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, a także powodzenia i sukcesów w realizacji noworocznych zamierzeń służących dobru lokalnej społeczności. Rok 2018 jest dla naszego samorządu rokiem szczególnym. W okresie jesiennym czekają nas kolejne wybory samorządowe. Będziemy wybierać naszych przedstawicieli na kolejne 5 lat sprawowania urzędu. Wójtowi Alojzemu Pieruszka życzymy kolejnych kadencji sprawowania władzy w naszej Małej Ojczyźnie. Życzenia także dla radnych, którzy wieloma decyzjami przyczynili się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy. Życzymy wszystkim samorządowcom, aby pełniona służba przysparzała Państwu w Nowym Roku wielu powodów do zadowolenia, dając poczucie dumy i dobrze wypełnianego obowiązku.

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Skip to content