INFORMACJA II POZIOM (Ostrzeżenie) – ryzyko przekroczenia/przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Skip to content