Wójt Gminy Rudnik informuje, że Zakład Gazowniczy w Raciborzu przy ul. Piaskowej 6 planuje na przełomie roku 2020/2021 rozbudowę sieci gazowej na terenie sołectwa Rudnik, a dotyczą następujących ulic: Starowiejska, Mickiewicza, Sylwestra, Kozielska, Powstańców Śląskich, Rzeczna, Stawowa, abp. Gawliny, Pawłowska.

Wobec powyższego prosimy zainteresowanych mieszkańców tych ulic o złożenie wypełnionego „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowejw Urzędzie Gminy Rudnik.

Wnioski można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik lub klikając poniższy link.

Wnioski te będą przekazane do Zakładu Gazowniczego, na podstawie których zostaną sporządzone umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.32 422 55 65, 32 42234 19.

Więcej na temat warunków przyłączenia do planowanej sieci gazowej w poniższym linku:

https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

 

fot.: freeimages.com

Skip to content