Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia – 67 lat po ślubie

            W dniu 4 sierpnia 2019 r. Jubileusz 67 rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia.

Państwo Grela poznali się na kiermaszu w listopadzie 1950 r. Ślub cywilny zawarli 4 sierpnia 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krowiarkach, natomiast kościelny w listopadzie 1952r. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Grzędzinie.

            Jubilaci całe życie pracowali na swoim gospodarstwie rolnym. Pan Alfons prócz pracy na roli udzielał się społecznie: był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie,  pełnił funkcję męża zaufania w Cukrowni Racibórz, a cztery kadencje funkcję sołtysa wsi Jastrzębie. Pani Hildegarda zajmowała się obowiązkami związanymi z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu oraz gospodarstwa.

Jubilatom urodziło się dwóch synów. Doczekali się dwóch wnuków i jednej prawnuczki.

Najważniejsze w życiu zdaniem Jubilatów jest zdrowie i szczęście. 

            Państwu Grela z okazji tak doniosłego Jubileuszu życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć oraz inspektor ds. kultury, oświaty i sportu Gabriela Seidel

Jubilatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

 

Informacje o realizacji budowy 4 i 5 odcinka drogi Racibórz – Pszczyna

W dniu 12 sierpnia 2019r. podpisana została umowa na  budowę raciborskiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna. Wykonawcą robót jest firma Strabag. Roboty budowlane rozpoczną się w październiku bieżącego roku. Poniżej zamieszczać będziemy informacje wykonawcy o utrudnieniach związanych z realizacją inwestycji.

 

Informacja z 30.08.2019r.

 

„Utkane z Myśli” :Wystawa prac pani Edyty Reichel w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku

Zazwyczaj źródłem inspiracji dla prac pani Edyty  jest otaczająca ją rzeczywistość (jak sama o tym mówi), a właściwie jej maleńkie detale. Skrawek ciekawego materiału,  kawałek kory, interesująca gałązka czy konar, stara szuflada –  wszystko to co ma w sobie ślady dawnej świetności
i  minionego życia. Wszystkie te przedmioty  stanowią kanwę, na której pani Edyta tworzy swoje artystyczne  opowieści  utkane z myśli. Różnorodność otaczającego nas świata znajduje odzwierciedlenie w kadrach poszczególnych kompozycji. 
Inspiracją do tworzenia są wiersze pana Joachima Marczinskiego.

Ten  spektakl myśli poety, utkanych z emocji, uczuć, jego obserwacji i przemyśleń, wspomnień i marzeń,  stał się punktem wyjścia do powstania nowej artystycznej odsłony malarskiej kreacji w postaci pięknych kolaży. Magiczny świat przyrody, przemijania, który już w swojej niezwykłości jest jakże różny od realizmu otaczającej nas rzeczywistości, wykorzystała pani Edyta jako podłoże i tło dla własnych fantazji.  Czasami refleksyjnych, czasami melancholijnych, ale z pewnością utkanych z myśli.

Ewa P.     

Edyta-Reichel

Zdjęcie 1 z 1

źródło: http://www.lubowice.pl/aktualnosci/475-edyta-reichel-artystka-i-jej-utkane-z-mysli-wystawa-prac

Erazmus+ w Brzeźnicy. Ponad 21 tys. euro na międzynarodowy projekt

Półmetek wakacji przyniósł dobre wieści dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy. Po letniej przerwie uczniowie i nauczyciele rozpoczną realizację  międzynarodowego projektu edukacyjnego. Międzynarodowe wizyty i spotkania posłużą wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, umożliwią poznanie kraju i kultury partnera. Dzięki nim będzie można doskonalić umiejętności językowe oraz poznać rówieśników z Europy.

Projekt potrwa 2 lata i będzie finansowany w ramach programu Erasmus +. To pierwszy projekt placówki w Brzeźnicy. W ramach projektu „European cultural heritage to develop literacy skills” współpracować będziemy ze szkołami z Wielkiej Brytanii (Plymouth), Rumunii (Dumbraveni), Włoch, Sycylii (Ragusa) i Turcji (Stambuł). Jego pełna wartość wynosi 21 750 euro.

 

Autor: Ewa Ryś

IX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się IX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 sierpnia 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie IX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • oświatowej;

 • komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom; zmiany Uchwały Nr XXXV/236/2002 Rady Gminy Rudnik;

 2. zmiany uchwały nr XXXV/236/2002 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy i Samorządowego Przedszkola w Brzeźnicy w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy;

 3. zmiany uchwały nr XXVI/212/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.30 ust.6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

 4. przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rudnik;

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 6. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;

 7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

 8. udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 9. udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania oraz zakupu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;

 10. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Pani Dorota Sochiera odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

15 sierpnia br. podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach z rąk pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy mieszkanka naszej Gminy pani Dorota Sochiera została uhonorowana Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 

Medal ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,  kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2021. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną
– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Pani Dorocie gratulujemy tak szczególnego wyróżnienia, cieszymy się i jesteśmy dumni, że w naszej Gminie mamy takich mieszkańców!

autor: UG Rudnik

zdjęcia: FB Dorota Sochiera, Prezydent.pl, Polskazbrojna.pl

Skip to content