Państwo Aniela i Alfred Żymełka z Lasak, gmina Rudnik zdobyli III miejsce w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2019 w kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego”.

Celem Konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Konkurs odbywa się w kilku kategoriach, takich jak „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda wiejska”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”, „Najlepsza strona internetowa sołectwa” oraz  „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe”.

O wyborze najlepszych rozwiązań zdecydowała komisja, która wizytowała u Państwa Anieli i Alfreda Żymełka z Lasak 3 sierpnia br. Wszystkie zgłoszone przez urzędy gminy do konkursu zagrody były oceniane pod kontem spójności zagrody z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, estetyki części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjno-wypoczynkowej, a także zakresem zrealizowanych przedsięwzięć dostosowanych do wymogów ochrony środowiska (szamba ekologiczne, rozwiązania energooszczędne – kolektory słoneczne).

10 października w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach na „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

 • I miejsce – Rudno gm. Rudziniec pow. gliwicki 27 000 zł
 • II miejsce – Zabrzeg gm. Czechowice – Dziedzice pow. bielski 20 000 zł
 • III miejsce – Pewel Wielka gm. Jeleśnia pow. żywiecki 15 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:

 • I miejsce – Janusz Mróz Pruchna gm. Strumień, pow. cieszyński 2 500 zł
 • II miejsce – Zofia Szlosek Kozy, gm. Kozy pow. bielski 2 000 zł
 • III miejsce – Aniela i Alfred Żymełka Lasaki gm. Rudnik, pow. raciborski 1 500 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:

 • I miejsce – Budowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Radostkowie gm. Mykanów pow. częstochowski 8 000 zł
 • II miejsce – Wykonanie oznakowania małej infrastruktury turystycznej gm. Boronów pow.lubliniecki 5 000 zł
 • III miejsce – Rewitalizacja skweru z Pomnikiem Wdzięczności w Studzionce gm. Pszczyna, pow. pszczyński 3 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:

 • I miejsce – Inscenizacja „Żniwa” gm. Wręczyca Wielka pow. kłobucki 7 000 zł
 • II miejsce – Popularyzacja tradycji związanych z kulturą agrarną górali istebniańskich Stowarzyszenie „Na Grapie” w Jaworzynce gm. Istebna pow. cieszyński 5 000 zł
 • III miejsce – „U Morcina w starym młynie” Zespół Folklorystycznej Ziemi Lelowskiej gm. Lelów pow. częstochowski 3 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:

Państwu Żymełka gratulujemy tak wspaniałego wyróżnienia i  jesteśmy dumni, że na terenie naszej gminy mamy tak zacnych mieszkańców, którzy kultywują dawne zwyczaje i przekazują je następnym pokoleniom.

Skip to content