Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2019r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

  2. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

  3. Projekt budżetu gminy na rok 2020 – wnioski.

  4. Sprawy bieżące.

Skip to content