Pakiet promocyjny dla nowych mieszkańców Gminy Rudnik

Z inicjatywy Wójta Gminy Rudnik dla każdego noworodka urodzonego w 2019-2020 roku i zameldowanego na terenie gminy został przygotowany pakiet powitalny w ramach akcji „Witamy najmłodszych mieszkańców gminy Rudnik”. Każdy nowo narodzony mieszkaniec Gminy Rudnik otrzyma specjalnie przygotowaną wyprawkę. Dotyczy to dzieci urodzonych od 1 stycznia bieżącego roku.

Już można składać wnioski na pakiet promocyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku. Zapraszamy rodziców pod warunkiem, że choć jeden z nich jest mieszkańcem Gminy. Wystarczy tylko by maluszek i jedno z rodziców (opiekunów) byli zameldowani na terenie gminy. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rudnik na pakiet niemowlaka może liczyć każdy zamieszkały nowo przybyły na świat obywatel społeczności rudnickiej. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania oraz wniosek do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudniku pod zakładką pliki do pobrania.Tutaj

 

 

Osobowość Roku 2019

 

Pani Gabriela Materzok, wieloletnia była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku otrzymała nominację Kapituły Redakcyjnej „Dziennika Zachodniego” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura.

W wielkim plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, który w województwie śląskim prowadzi „Dziennik Zachodni”, zaszczytne tytuły zostaną przyznane głosami mieszkańców naszego regionu.

Kandydatów do wyróżnienia nominowała kapituła redakcji „Dziennika Zachodniego” pod przewodnictwem redaktora naczelnego Marka Twaroga. Elementem każdej nominacji jest jej uzasadnienie, czyli wskazanie, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2019 roku dana osoba została wyróżniona.

Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2019 można znaleźć pod adresem: www.dziennikzachodni.pl/osobowosc, a ważne informacje dla nominowanych zamieściliśmy pod adresem: www.dziennikzachodni.pl/informacja.

Żeby zagłosować na panią Gabrielę Materzok wyślij SMS na numer 72355 w treści wpisując: KUK.357

Koszt SMS 2,46 z Vat

Głosowanie trwa do 12 lutego do godz. 22:30

List potwierdzający przyznanie nominacji

www : dziennikzachodni.pl/ll/o/kat/Nominacja_Gabriela_Materzok.jpg

XIV sesja Rady Gminy

Zwołuje się XIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 stycznia 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie XIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

IV. Sprawozdania z działalności Komisji:

  • Oświatowej;

  • Komunalnej. 

V. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

VI. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2019/2020;

  2. zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku;

  3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;

  4. zbycia nieruchomości;

  5. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym;

  6. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

VII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad.