90 rocznica urodzin Pana Edmunda Gans z Grzegorzowic

Dnia 22 sierpnia 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Edmund Gans z Grzegorzowic. Jubilat urodził się i całe swoje życie związany jest z Grzegorzowicami. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym, a oprócz tego przez 22 lata sezonowo w spółdzielni mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu jako palacz.

Doczekał 4 córek, 12 wnuków i 17 prawnuków.

Gratulacje dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Edmundowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Diamentowe Gody Państwa Felicji i Józefa Kudla z Szonowic.

Dnia 3 września 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Felicja i Józef Kudla. Oboje Państwo pochodzą z Szonowic i znają się od dziecka. Pan Józef przez siedem lat pracował w cukrowni, a następnie aż do emerytury w Rafako w Raciborzu. Był najstarszy spośród 4 rodzeństwa. Pani Felicja najmłodsza spośród 3 rodzeństwa po wyjściu za mąż zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Jubilaci wychowali dwóch synów, doczekali  trzech wnuków i jednej wnuczki oraz dwóch prawnuków  i jednej prawnuczki.

          Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Felicji i Józefowi życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia – 68 lat po ślubie

            W dniu 4 sierpnia 2020 r. Jubileusz 68 rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia.

Jubilaci poznali się w listopadzie 1950 r. na kiermaszu  Ślub cywilny zawarli 4 sierpnia 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krowiarkach, natomiast kościelny w listopadzie 1952r. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Grzędzinie.

            Państwo Grela całe swoje życie poświęcili pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Pan Alfons prócz pracy na roli pełnił różne funkcje społeczne: był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie,  pełnił funkcję męża zaufania w Cukrowni Racibórz oraz przez cztery kadencje funkcję sołtysa wsi Jastrzębie. Pani Hildegarda zajmowała się codziennymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu i gospodarstwa oraz wychowaniem dzieci.

Jubilatom urodziło się dwóch synów. Doczekali się dwóch wnuków i jednej prawnuczki.

Najważniejsze w życiu zdaniem Jubilatów jest zdrowie i szczęście.

Dodatkowo Pani Hildegarda w dniu 19 sierpnia bieżącego roku  obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin.         

            Dostojnym Jubilatom z okazji tak doniosłego Jubileuszu małżeństwa a Pani Hildegardzie z okazji urodzin życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Grela życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Skip to content