Nowy dzielnicowy w Gminie Rudnik

Od początku maja Gminą Rudnik swoją opieką jako dzielnicowego obejmuje asp. szt. Grzegorz Antkowiak, który zastąpił na tym stanowisku mł. asp. Pawła Malcharczyka.

Nowy dzielnicowy w  służbach mundurowych pracuje od 2006r, mianowany na stanowisko dzielnicowego w 2010r, od 2017 roku na stanowisku starszego dzielnicowego gdzie swym nadzorem obejmował rejon będący częścią Śródmieścia w Katowicach. Aktywnie angażował się w problemy społeczności lokalnej. Udzielał się w cyklicznych spotkaniach na temat bezpieczeństwa współpracując w Katowicach z Katolicką Fundacją Dzieciom, Seniorami w Archikatedrze Chrystusa Króla, a także jej duszpasterzami, MOPS-em Katowice, przedszkolami, podmiotami gospodarczymi i społecznością lokalną, co zostało odzwierciedlone w pochwałach i podziękowaniach z MOPS Katowice, KFD Katowice oraz nagrodach przyznanych przez Prezydenta Miasta Katowice.  

Wyniki w służbie osiągnięte w poprzednich miejscowościach przez dzielnicowego były dla przełożonych zadowalające. Skutkowały one wieloma zatrzymaniami osób popełniających przestępstwa, poszukiwanymi nakazami sądowymi i listami gończymi, duża ilością ujawniania i represjonowania sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Aktywnie angażował się w problemy społeczności lokalnej. Udzielał się w cyklicznych spotkaniach na temat bezpieczeństwa współpracując w Katowicach z Katolicką Fundacją Dzieciom, Seniorami w Archikatedrze Chrystusa Króla, a także jej duszpasterzami, MOPS-em Katowice, przedszkolami, podmiotami gospodarczymi i społecznością lokalną, co zostało odzwierciedlone w pochwałach i podziękowaniach z MOPS Katowice, KFD Katowice oraz nagrodach przyznanych przez Prezydenta Miasta Katowice.  

Poza służbą wolny czas poświęca dla rodziny w formie spacerów, wypoczynku na wolnym powietrzu. Zainteresowania to przede wszystkim sport.

Z nowym dzielnicowym można się kontaktować w godzinach służbowych pod numerem komórkowym 727 032 574 lub stacjonarnym 47 85 563 64. 

Nowemu dzielnicowemu życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy, a przede wszystkim życzliwości ze strony mieszkańców.

 

Życzenia z okazji Dnia Matki

Drogie Mamy,
 
z okazji pięknego i szczególnego dla nas wszystkich Święta, jakim jest Dzień Matki, wszystkim Mamom z całego
serca życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności. Niech każdy Wasz dzień będzie przepełniony radością i słońcem. Bądźcie kochane, najpiękniejsze, jedyne, szczęśliwe i dumne ze swoich dzieci, wdzięcznych za miłość, opiekę, trud wychowania, serce i za dobre rady.
 

 

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2020r.

 2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

 

Zdalna XXVIII sesja Rady Gminy

Zwołuje się zdalną XXVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 maja 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szonowicach;

 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz WINDPOWER GAMÓW Sp. z o.o.;

 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rudniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 387/1; 387/2 i 387/3;

 5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku”;

 6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II;

 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2020 rok;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 9. nadania nazwy rondu stanowiącego skrzyżowanie dróg nr: DK 45, nowy ślad DW 421, DP 3514S w miejscowości Rudnik.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Wizyta przedszkolaków z Grzegorzowic w Szkole Podstawowej

12 maja 2021 r. przedszkolaki z Grzegorzowic odwiedziły Szkołę Podstawową w Grzegorzowicach. Starszaki zostały zaproszone, aby zobaczyć i zwiedzić szkołę, do której od września będą uczęszczać.

Na początku uczniowie klas 1-3 przywitali przedszkolaków piosenką oraz radosnym okrzykiem. Następnie pani Nina, wychowawczyni przyszłej klasy pierwszej, oprowadziła dzieci 6-letnie po szkole – pokazała ważne dla nich miejsca m.in. klasę, salę z magicznym dywanem, stołówkę, toaletę, szatnię, pokój nauczycielski, sekretariat, bibliotekę, salę gimnastyczną. Przedszkolaki były zachwycone, szczególnie, że otrzymały drobne podarunki od przyszłej pani wychowawczyni. Podczas zwiedzania starszaki miały okazję poznać kolegów i koleżanki z Przedszkola w Brzeźnicy, którzy tak samo jak oni, od września rozpoczną naukę w pierwszej klasie w szkole Podstawowej w Grzegorzowicach.

W tym czasie młodsze przedszkolaki brały udział w grach i zabawach na sali gimnastycznej przygotowanych i prowadzonych przez pana Michała.

 

Wyprawa do Eichendorffa

10 maja 2021 r. przedszkolaki z Grzegorzowic wyruszyły na pieszą wycieczkę do ruin Zamku Eichendorffa. Pogoda była piękna, więc dzieci mogły podziwiać wszystkie kwitnące rośliny – kwiaty, rzepak, drzewa owocowe. Zanim przedszkolaki dotarły do ruin zamku, zwiedziły Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej  Maryi Panny w Łubowicach, zobaczyły dwa byłe dzwony z Kościoła w Łubowicach – Maria i Urban, które znajdują się na Starym Cmentarzu w Łubowicach, 300-letni Dąb Eichendorffa oraz popiersie Eichendorffa mieszczące się przy Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach. Na koniec była najwspanialsza niespodzianka – zabawa na placu zabaw w Łubowicach. Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe  wróciły do przedszkola na obiad.

 

Skip to content