Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych Gminy Rudnik

Urząd Gminy w Rudniku w  ramach organizowanego w sobotę 24 lipca br. na terenie naszej gminy Rodzinnego Rajdu Rowerowego pt. “Nasza Przestrzeń dla Was” przeprowadzać będzie konsultacje społeczne dotyczące dokumentów  planistycznych Gminy Rudnik, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Konsultacje odbędą się w godz. 11:00-15:00 w następujących miejscowościach:

Miejscowość

Miejsce

Rudnik

Izba tradycji

Strzybnik

Świetlica (ogrody Gawliny)

Gamów

OSP

Ponięcice

Wiata Leśnictwa

Brzeźnica

Młyn

Łubowice

GCKiS

Sławików

Pałac

Modzurów

Plac zabaw

Ligota ks.

Świetlica

Grzegorzowice

Most (prom)

Basen Obora bezpłatny dla dzieci z wejściówką Wójta

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy z okazji Dnia Dziecka otrzymali wejściówkę na pływalnię krytą H2Ostróg w Raciborzu: wejściówka uprawnia do jednorazowego (1 godzina)  i jednoosobowego korzystania z krytej  pływalni, ale na czas funkcjonowania Basenu Obora ta sama wejściówka uprawnia do dwóch wejść na basen.

Ważność wejściówek została przedłużona do 31.10.2021 r.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Półkolonie w toku

Za nami zakończony pierwszy turnus Półkolonii „Poznaj swoją gminę”. 33 dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Rudnik miało okazję w ubiegłym tygodniu poznać atrakcje i ciekawostki Gminy Rudnik. Uczestnicy drugiego turnusu są w trakcie odkrywania nieznanych kart swojej gminy.

Pogoda wciąż dopisuje, humory również i zainteresowanie dzieci przygotowanymi niespodziankami nie słabnie.

Wkrótce zamieścimy obszerny materiał z przebiegu półkolonii, dzisiaj prezentujemy małą dawkę zdjęć z przebiegu pierwszego turnusu.

eZaświadczenie na portalu eKRUS

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

 • zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS,
 • zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego zaświadczenia.

eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, który nie wymaga podpisu pracownika Kasy. Dokument ten należy skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej,
w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.

WAŻNE

 Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony.

 

Dziękuję za dar serca!

W minioną niedzielę w parafiach:  w Modzurowie, Rudniku i Sławikowie, parafianie ofiarnie przyłączyli się do akcji pomocy osobom poszkodowanym w pożarze w miejscowości Nowa Biała – w Gminie Nowy Targ. Po mszach świętych zbierali do puszek ofiary pieniężne. Równie ochoczo włączyli się do zbiórki  mieszkańcy sołectw Szonowice i Ponięcice, zbierając datki w gotówce.  Na apel zareagowali także pracownicy Urzędu Gminy w Rudniku i również dołączyli do zbiórki. To niezwykle budujące mieć świadomość, że wokół są ludzie wrażliwi, o dobrych sercach,  którzy potrafią się dzielić z innymi. Serdecznie Wam dziękuję za tak liczny odzew na potrzebę innych ludzi!  Dziękuję za czynną pomoc sklepowi Lewiatan w Szonowicach, Sołtysom i Radom Sołeckim Szonowic i Ponięcic oraz księżom wspomnianych parafii. Dzięki Waszym otwartym sercom i darującym dłoniom udało się zebrać w gotówce kwotę 10 € oraz 7 593,50 zł (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), które na konto pomocy pogorzelcom wpłacił ks. proboszcz parafii w Modzurowie – Franciszek Lehnert.

I za Św. Janem Pawłem II powtórzę: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka

Dobry Start od ZUS – 300+

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS – w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Skip to content